Bugun...BERABER OLDUKÇA VARIZ.

Abhaz-Türk kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine; Abhazya Cumhuriyeti ile Türkiye Cum­huriyeti arasında ulaşımın direkt olarak sağlanması, karşılıklı pasa­port (seyahat belgesi olarak) tanın­ması, Ankara ile Sohum arasın­da diplomatik ilişkilerin kurulması, konsoloslukların açılması, karşılıklı yatırımcıların cezbedilmesi ve diğer önemli insani konular da sağlana­cak katkılar en önemli yerini koru­maktadır.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-11-2016 08:33:21 Tarih: 11-11-2016 16:21

BERABER OLDUKÇA VARIZ.

BERABER OLDUKÇA VARIZ.

 

İnar Gitsba

Abhazya Cumhuriyeti Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi

 

“Sabah Abhazya “ Gazetesinden.

 

Sevgili okuyucular! Değer­li hemşerilerim!

 

"SABAH ABHAZYA" vasıtası ile siz­lerle buluşmanın heyecanını yaşı­yorum. Değişik ortam ve şartlar­da, yüz yüze veya çeşitli iletişim vasıtalarıyla temas ve görüşmele­rimize, Sabah Gazetesinin sağladı­ğı bu ilave imkana, şahsım ve dev­letim adına teşekkür ediyorum.

 

Basın yolu ile sağladığımız bu ileti­şimin, zaman içinde daha da gelişeceği­ne ve haberleşme­nin çeşitleneceği­ne inanmaktayım. Diğer Kardeş Kuzey Kafkas halkları ile 1864 yılında, zama­nın şartlarına göre şim­diki Türkiye Cum­huriyeti ve o zaman Osmanlı İmparator­luğu sınırlananda bulu­nan Ürdün, Suriye, Mısır ve dünyanın 53 ülkesine göç eden soydaşlarımız ile 90'lı yıllara kadar çok az olan iletişimi­miz, zaman içinde gelişerek tatmin edici bir duruma gelmiştir. Ancak bu imkanları geliştirmek ve çeşitlen­dirmek durumundayız. Artık dünya çok küçüldü, insanlar diğer ülkeler­de bulunan akrabaları ile bilhassa sosyal yaşamın gereklerini kullan­mak ve törelerini yaşatmak özgür­lüğüne sahip olmak istemektedir. Bu istek onların en tabii demokra­tik haklarıdır. Abhazya Cumhu­riyetinde yaşayan halk, dünyanın değişik yerlerindeki kardeşlerle iliş­ki kurmak, aynı sevinci ve üzüntü­yü birlikte yaşamak istemeleri kaçı­nılmazdır. Bu, insan olmanın önde gelen gereğidir. «Sabah ABHAZ­YA» özel ekini; bu özlemlerimizi bilhassa görsellik bakımından gide­recek, en önemli kaynaklardan biri olarak görmekteyim. Bugün ilk defa yayınlanan ve her ay çıka­cak bu ek; bizlerin kucaklaşması ve bütünleşmesini sağlayacaktır. Bu nedenle; her soydaşımızın, bu yayında kendinden bir şey­ler bulmak için katkıda bulunması memnuniyetle karşılanacaktır. Ayrıca Türkiye'deki politik, sanat ve iş çevrelerinde Abhazya ya olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Bugün Abhazya, savaş ve savaş sonrası ambargo­nun acı tecrübesinden geçtikten sonra; siyasi, ekonomik, sos­yal gelişmelere başlamış ve sürat­le gelişmektedir. Ülkemiz, tarihsel yörüngesine girmiştir. Bu durumda iç ve dış politikasında önemli deği­şikliklere de tanıklık etmekteyiz. Bu yolda, toplumda uzlaşmaya var­madan, vatandaşlık ülküsü yerleş­meden, şahıslar, toplum ve devlet­ler arasındaki menfaatleri dengeye oturtmadan hedefe ulaşılamaya­cağı, yurtdışında yaşayan Abhaz diasporasının aktif katılımın, bu süreçte en etken rol oynayacağı da bir gerçektir. Abhazya Cum­huriyeti dış politikasında, Türki­ye Cumhuriyeti öncelikli önemini her zaman korumuştur. Son yıllar­da devletlerimiz arasındaki ilişkiler; yeni ve kaliteli seviyeye ulaşmıştır. Bu değişiklikler, Abhaz-Türk işbir­liğini hemen hemen tüm alanlarda etkilemektedir. Bu süreçlerde etkin Abhaz diasporasının, özellikle Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Türkiye'de bulunan diğer kar­deş Kuzey Kafkasya toplumları ve sivil kuruluşlarının rollerini mem­nuniyetle karşılamakta ve gözlemle­mekteyiz. Abhazya, başta turizm, tarım ve enerji sektörlerinde olmak üzere, çok geniş yatırım olanaklarına sahip, sürekli gelişen bir ülkedir. Türkiye ile iki taraflı tica­ri ve ekonomik, kültürel, spor­tif ve insani ilişkilerimiz artan bir performansla başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Devletlerimiz arasın­daki iş ilişkilerimizin gelişmesi; kar­şılıklı ticaretle, ülkemiz ekonomisine Türk sermayesi ve yatırımcılarının artmasına, Türk şirketlerin Abhazya'daki faaliyetlerini genişletme­sine, özellikle tarım sektörü başta olmak üzere, halen uygulanan yabancı yatırımcılara sağlanan çok cazip desteklerle mümkün olacaktır.

 

Abhazya'nın ana ticari partnerleri Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyetidir. Abhazya ile Türkiye arasındaki, 2015 yıllında ticaret hacmi yaklaşık 16 milyar rubleye ulaşmıştır. Ayrıca, 2016 yıllında Abhazya’yı 5 milyon­dan fazla turistin ziyaret ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 20 artış gösterdiğini belirt­mekte yarar görmekteyim. Bunun yanı sıra     ülkemiz, çeşitli böl­gesel entegrasyonla­ra katılma hususunda aktif bir şekilde çalış­maktadır.

 

Bugün Abhaz­ya, Rusya Fede­rasyonu ile stratejik ortaklık ve ittifak iliş­kilerini dinamik bir şekilde geliştirmek­tedir. Bu ilişkile­ri artırmaya devam edeceğiz. Rus-Abhaz ortak­lığının ilkeleri; «Dostluk, İşbir­liği ve Karşılık­lı Yardım Ant­laşması» ve «Stratejik Ortaklık ve İttifak Antlaşması» gibi söz­leşmelerden oluşmaktadır. Bu ant­laşmalar, seksenden fazla iki taraflı sözleşmelerle tamamlanmaktadır.

 

Tabi ki daha çok şey yapmak lazımdır. Abhaz-Türk kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine; Abhazya Cumhuriyeti ile Türkiye Cum­huriyeti arasında ulaşımın direkt olarak sağlanması, karşılıklı pasa­port (seyahat belgesi olarak) tanın­ması, Ankara ile Sohum arasın­da diplomatik ilişkilerin kurulması, konsoloslukların açılması, karşılıklı yatırımcıların cezbedilmesi ve diğer önemli insani konular da sağlana­cak katkılar en önemli yerini koru­maktadır.

 

Değerli Hemşerilerim.

 

Bir buçuk yüzyıldır. Abhaz diasporasının temsilcileri, anadili­ni ve öz geleneklerini koruyarak, nesilden nesile tarihsel anavatan­ları olan Abhazya sevdasını koru­muşlar ve beslemişlerdir. Onlar, ülkemizin istikbali için omuzlarında taşıdıkları sorumluluğu, yeni nesil­lere bu bilgi ve duygulan aktarma­nın ne kadar önemli olduğunun farkında olarak yaşamaktadırlar. Halkımızın trajik tarihsel tecrübe­sine dayanarak, konsolidasyonun önemini anlayarak, geleceğe bak­ması hepimiz için çok önemlidir. Kuzey Kafkasya'nın ve ulus­larımızın refahı ve menfaatle­ri adına, Abhazya Cumhuriyeti ile bütün kardeş Adige ve Kuzey Kafkasya diaspora halkları birlik­te olmak zorunludur. Tüm dünya­da yaşayan soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin; tarihi anava­tanlarına yararlı olmaya, onun sosyo-ekonomik gelişimine, oto­ritesinin ve prestijinin güçlenmesi­ne yardım etme heveslerine büyük değer vermekteyiz. Soydaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelerindeki prestijleri, önemli ölçüde hak etikleri pozisyonlarındandır. Ortak prob­lemlerimizden uzak kalmayan, kal­ben ve ruhen halkın yanında olan ve her türlü yardıma hazır olduklarını ifade eden, kardeşlerimi­ze şükran duygularımı iletmeyi bir borç biliyorum. Bugünlerde tüm dünya zor bir süreçten geçmekte­dir. Bu uluslararası toplumdaki ve uluslararası ilişkiler konusundaki hareketliliklerin çözümü konusun­da, yeni polisentrik dünya düze­ni etkili olacaktır. Bu düzen, mede­niyetlerin uyumu ve diyalogu ile, karşılıklı saygı ve uluslararası huku­kun temeli üzerinde inşa edilecek­tir. Bu sistemin ortak değerleri olan barış, iyilik, özgürlük, sorumluluk, yaşlılara saygı gibi erdemler dün­yanın tüm kültürleri ve dinlerinin doğasında vardır. Ancak, bütün bunların ve diğer birçok erdemin yüzyıllardır Abhaz geleneksel kül­türünün ayrılmaz bileşenleri oldu­ğunu gururla söyleyebiliriz. Bu sebeple, dünya ile paylaşabilecek­lerimiz oldukça fazladır. Hep birlik­te ortak çabalarımızla ortak anava­tanımız- APSNI ve halkımızın sorunlarını, ortak menfaat ve dost­lukla barış içinde, başarıyla çözece­ğimize inancım tamdır.

 

“Sabah Abhazya “ Gazetesinden.
Bu haber 3649 defa okunmuştur.


Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI