escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...


Ece Trapş

facebook-paylas
ABHAZYA’DA YAPILAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARIN TARİHÇESİ
Tarih: 11-05-2018 14:03:00 Güncelleme: 11-05-2018 14:15:00


Abhazya , coğrafi konumu ve tarihsel özellikleri ile eskiçağlardan günümüze kadar önemli bir merkez olmuştur. Her zaman araştırmacıların ve gezginlerin ilgisini çekmiştir. Yalnızca yakın çağlarda değil, en eski çağlardan itibaren Abhazya ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Antik ve Roma dönemlerindeki yazılı kaynaklarda ve daha eski dönemlerdeki yazılı kaynaklarda Ahazya ile ilgili bilgilere ulaşmaktayız.

 

18. yy’ın ikinci yarısında Karadeniz’in kuzeyindeki topraklar Rusların elinde idi. Rus araştırmacılar bu dönemde hem kuzeydeki topraklarda hem de Abhazya’da arkeolojik araştırmalara başlamışlardır.

 

Abhazya tarihi ile ilgli çalışmaları ilk duyuran Fransız denizci De La Motrei’dir. De La Motrei 1712 yılında Abhazya’da bulunmuştur ve yaptığı araştırmalarla bize Dioskuria kenti ile ilgili tarihsel bilgiler bırakmıştır. Bir diğer Fransız gezgin Ratie 1817 yılında Dioskuria kentinin kalıntılarından bahsetmiştir. Aynı yıl denizci Gamba bugünkü Sohum kentindeki kalıntıların eski Dioskuria kentine ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Avrupalı bilim adamı Frederik Debua ise 1833 yılında Abhazya’da arkeolojik araştırmalara başlamıştır ve Abhazya tarhi ile ilgili birçok çalışma ortaya koymuştur. 1

 

Abhazya’daki ilk arkeolojik kazı çalışmaları 1860 – 1870 yıllarında başlamıştır. Bu arkeolojik çalışmaları ilk başlatanlar Rus bilim adamı ve subay A.İ. Vvedenski, doğa bilimci – botanikçi V.İ.Çerniavski’dir. Bu kazılarda A.İ. Vvedenski başkanlığında 1869 yılında Huap köyünde taş bir mezar bulunmuştur. V.İ.Çerniavski ise diğer araştırmacılar gibi Dioskuria kentinin bugünkü Sohum kenti olduğunu belirtmiş ve kentin büyük bir kısmının deniz altında kaldığını söylemiştir. Abhazya arkeolojisi ile ilgili birçok eser bırakmıştır. V.İ.Çerniavski’nin çalışmaları Gürcistan, Moskova ve Petersburg’da yayınlanmıştır.

 

1882 yılında Abhazya’da bulunan Rus subay A.V.Komarov ise Psırdzha köyünde kilise inşaası sırsında ortaya çıkan arkeolojik materyaller ile ilgili yayınlar yapmıştır. Bu buluntular bugün Moskova Devlet Müzesinde sergilenmektedir.

 

1886 yılında Moskova’dan gelen bilim adamları V.İ.Sizov ve N.İ.Nikitin, Abhazya’nın başkenti Sohum ( Akua ) ve çevresinde, Kuıdrı nehrinin denize döküldüğü bölgede arkeolojik kazılar yapmışlardır. Bu kazılar Abhazya’daki ilk ciddi arkeolojik kazılar olarak değerlendirilmektedir. V.İ.Sizov bu çalışmaları 1889 yılında Moskova’da yayımlamıştır.

 

1896 yılında Sohum’da Latin harfleri ile yazılı bulunan bir taş yazıt bulunmuştur. Bu yazıttan anlaşıldığına göre Yunanlı yazar Flavi Arrian İ.S. 134 yılında Sohum’a gelmiş ve araştırmalar yapmıştır. V.İ.Çerniavski bu yazıt ile ilgili bir makale hazırlamış ve 1896 yılında Batum’da Çernamorski Vestnik adlı gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca etnograf N.M.Albov da bu konu ile ilgili yazılar yazmıştır.

 

1900 yılında arkeolog P.C.Uvarova’nın yaptığı çalışmalar bize bronz kültürünün Abhazya’ya dışarıdan gelmediğini , Abhazya’nın yerel bir bronz çağı kültürü olduğunu göstermiştir.

 

1907 yılında Kafkas etnograf A.A.Miller, Gagra kenti ve çevresinde yaptığı araştırmalarla Abhazya’daki dolmenleri ortaya çıkarmıştır. Miller’in yaptığı çalışmalar öncesinde Abhazya’da dolmenlerin varlığı bilinmemekteydi. Açandara köyünde öğretmen olan E.F.Mitafidi’nin haber vemesi ile V.İ.Strajev de 1925 yılında Açandara köyü ve çevresindeki dolmenleri ortaya çıkardı.

 

1922 yılında Abhazya Sovyetler Birliğinin egemenliğine girdi. Bu süreçte Abhazya’da Abhaz Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurulun başkanlığına bilim adamı N.İ.Marr getirildi. Böylece bilimsel toplantılar, yayınlar ve kitaplar hazırlanmaya başlandı.

 

Moskova Üniversitesinden profesör A.Ş.Başkirov başkanlığında 1925 yılında Sohum kentinde arkeolojik araştırmalar başlatıldı. Bu çalışmalarda daha çok Roma ve Orta Çağa ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. 1930’lu yıllarda arkeolog M.M.İvaşçenko da Abhazya tarhi ile ilgili birçok araştırma yapmış ayrıca Abhazya Müzesi Bilim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. M.M.İvaşçenko’dan sonra Abhazya için çok önemli çalışmalar yapan bilim adamı L.N.Soloviov’dur. L.N.Soloviov 1930’lu yıllarda Abhazya’daki en eski yerleşim yerlerini ortaya çıkarmıştır.

 

1934 – 1936 yıllarında Abhazya SSCB Bilimler akademisinden akademisyen İ.İ.Meşçaninov ,yapılan arkeolojik kazıların başkanlığını yürütmekteydi. Bu arkeolojik kazılara katılan bilim adamları ise S.N.Zamiatin, M.Z.Paniçkin, A.N.Kalandaze, P.İ.Boriskovski ve A.P.Krasnov’dur.

 

Arkeolog L.N.Soloviov 1934 yılında Yaştuha köyünde eski bir yerleşim yeri ortaya çıkardı. Çalışmalar bu yerleşim yerinin dünyada bilinen en eski taş çağı ( paleolotik dönem ) yerleşim yeri olduğunu gösterdi. Yaştuha’da arkeolojik çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Yaştuha benzeri birçok yerleşim yeri bulunmuştur ancak Yaştuha arkeoloji bilimi açısından günümüzde de önemini korumaktadır. 2

 

1935 – 1936 yıllarında Oçamçıra kentinde yapılan iskele inşaatı sırasında arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Buradaki arkeolojik çalışmaları L.N.Soloviov, M.M.İvaşçenko, B.A.Kuftin yürütmüştür. Kazılar sonucunda antik kaynaklarda adı geçen Gienos kentine ait kalıntılar, erken bronz çağına ait bir yerleşim yeri, erken ota çağa ait bir yerleşim yeri ortaya çıkarılmıştır. Gieonos kentinde detaylı arkeolojik kazıları 1981 – 1984 yıllarında Abhaz arkeologlar G.K.Şamba, C.M.Şamba yürütmüşlerdir. Böylece Gienos kenti kalıntılarının İ.Ö. VI.-IV. yüzyıllara ait olduğu belirlenmiştir. İ.S. V.-VI. Yüzyıllarda ise yeni bir yerleşim kurulmuştur. 3

 

1953 yılında A.A.Esseni, L.N.Soloviov başkanlığında Sohum’da arkeolojik kazılar yürütmüştür. A.L.Lukin ise Eşıra ve Psou arasındaki bölgede bulduğu arkeolojik materyallerle ilgili kitabını 1941 yılında Leningrad’da yayımlamıştır.

 

Abhazya’da ilk profesyonel Abhaz arkeolog M.M.Trapş’dır. M.M.Trapş ilk arkeolojik kazısına 1948 yılında kendi köyü olan Kulanırhua köyünde katılmıştır. Kulanırhua köyündeki arkeolojik buluntular ile ilgili kitap 1962 yılında Sohum’da yayınlanmıştır. M.M.Trapş Kulanırhua köyündeki kazılarda 2600 – 2700 yıl öncesine ait buluntular ortaya çıkarmıştır. 1951 yılında ise Sohum kentinde kazılara başlamıştır. M.M.Trapş’ın yaptığı arkeolojik çalışmalar 4 cilt halinde kitap olarak yayınlanmıştır.

 

1952 yılında ise Pitsunda kentinde arkeolojik kazılar başlamıştır. Burada yürütülen kazılarda önce A.M.Apakidze daha sonra G.A.Lordkipanidze başkanlık yapmıştır. Pitsunda kazılarında M.M.Trapş ve Pitsunda Müzesi müdürü Z.V.Agırba da görev almıştır. Pitsunda’daki bu çalışmaların ardından " Великий Питуинт " adlı kitap basılmıştır. Kitabın yazarları ise G.K.Şamba, L.A.Matsuleviç, L.A.Şervaşidze, İ.G.Tsitsişvili, O.D.Lorkipanidze, T.K.Mikeladze, D.A.Hahutaişvili, G.F.Dundua, R.M.Ramişvili, A.B.Bohoçadze, H.Ş.Kiguradze’dir.

 

" Sohum Steli " olarak adlandırılan rölyef tekniği ile yapılmış mermer stel , 1953 yılında Basla nehrinin denize döküldüğü kısımda bulunmuştur. Sohum Steli’ni bilimsel olarak arkeolog M.M.Trapş incelemiştir. Buluntunun İ.S. V.yüzyıla ait bir mezar steli olduğunu belirlemiştir. 4

 

O.M.Çaparidze de 1955 – 1956 yıllarında Eşıra’da bulunan dolmenlerle ilgili bir arkeolojik kazı yürütmüştür.

 

1958 – 1959 yıllarında Sohum’da Abhaz Enstitüsü adına, M.M.Trapş başkanlığında bir arkeoloji kazısı yürütülmüştür. Aynı yıllarda yine Sohum’da Gürcistan tarih, arkeoloji, ethorafya enstitüsünün çalışmaları da devam etmiştir. Bu çalışmaların başkanlığını ise A.M.Apakidze yapmıştır.

 

Tsabal bölgesindeki arkeolojik çalışmaları ve kazıları ilk başlatan M.M.Trapş’dır. 1959 yılında başlamıştır araştırmalar. Daha sonra İ.N.Voronov, O.N.Bgajba, M.M.Gunba, L.G.Hruşkova da bu çalışmalara katılmışlardır.

 

1970 yılından itibaren Abhazya’nın birçok bölgesinde düzenli arkeolojik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaları yürüten bilim adamları V.V.Bjania, V.V.Gunba, İ.İ.Tsnaria, C.M.Şamba, A.N.Gabelia, D.S.Bjania, M.H.Huartskia, B.S.Kobahia, B.M.Baramidze, G.G.Phakadze, G.T.Kvikevelia’dır.

 

1980 yılında arkeolog L.G.Hruşkova başkanlığında Tsandrıpş kilisesinde büyük bir kazı yapılmıştır. Abhazya’da Hrıstiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinmektedir. Kilise IV. yy’da Vifleem’de, VI.yy’da Konstantinopolis’de yapılan kiliselere benzemektedir. Tsandrıpş kilisesinin içinde çok sayıda mezar tespit edilmiştir. Ayrıca üzerinde " Abasgias " yazılı mermer bir taş da bulunmuştur. Tüm buluntuların gösterdiği yapını Geç Antik Dönemden Erken Orta Çağa kadar kullanılmış olduğudur. Benzer bir kilise de Alahazı’da bulunmuştur.

 

Lıhnı Sarayı’nda ise 1978 – 1984 yıllarında araştırmalar yapılmıştır. Buradaki ilk çalışmaları yürütenler İ.İ.Tsnaria, M.M.Gunba, G.K.Şamba, C.M.Şamba, N.Şenkao’dur. Geniş bir çalışmada L.G.Hruşkova yapmıştır.

 

Lıhnı Sarayı’nın içinde kuzey duvarına 2 tane 6 köşeli yıldız resmedilmiştir.Bu motif Abhazya’da ilk kez burada görülmüştür. Yapının güney kısmında içinde 71 adet sikke bulunan bir küp ele geçirilmiştir.Bizans ve Gürcü sikkeleridir. Lıhnı Sarayı’nın 9.-10. yy’larda yapıldığı düşünülmektedir.

 

GÜNÜMÜZDE YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

 

KULANIRHUA

 

Gudauta şehri Kulanırhoa köyündeki arkeolojik kazılar 1985 yılında başlamıştır. Kazı başkanlığını Z.G.Hondzia yürütmektedir. Köyde," Osiaa Tepesi " denilen bölgede Bronz Çağından Geç Antik Çağa kadar tarihlenen buluntular ele geçirilmiştir.

 

Tespit edilen yerleşim yerinde iki kültür katmanı tespit edilmiştir. Erken Bronz Çağı – İ.S. 10.-8. Yüzyıllara aittir. Antik Çağ – İ.S.2.-3.-4. yüzyıllara aittir. Yerleşim yerinin yakınında Bronz Çağına ait mezarlar, seramikler, bronz parçalar, bilezik, düğmeler, cımbızlar bulunmuştur. Kolhida kültürüne ait resimli bir seramik parçası da ele geçmiştir. Ayrıca Sarmat dönemine ait kamalar bulunmuştur. Antik Çağa ait baltalar ve yüzük bulunmuştur. Çok sayıda Geç Antik Çağa tarihlenen kadın ve erkek mezarları ortaya çıkmıştır. Birçok sikke bulunmaktadır. Kazılar devam etmektedir. 5

 

SOHUM KALE

 

Sohum Kale’deki arkeolojik çalışmalar 1999 yılında başlamıştır. Kazı başkanı A.N.Gabelia’dır. Burada farklı kültür katmanları görülmektedir. Roma, Bizans, Osmanlı ve Rus dönemlerine ait buluntular karşımıza çıkmaktadır.

 

Buradaki önemli buluntulardan biri eski Yunanca bir yazıttır. Çok sayıda yerel üretim seramik kaplar bulunmaktadır. Türkiye Sinop şehrinden ticaret yolu ile gelen seramikler çıkmaktadır. Roma ve Bizans dönemlerine ait pişmiş toprak lambalar, figürinler bulunmuştur. Bizans dönemine ait yapı parçaları çıkmıştır.

 

2003 yılında arkeolog D.S.Bjania’nın yürüttüğü çalışmada kilise yapısı ve iyi durumda yer mozaikleri ortaya çıkmıştır. Kilise yapısı İ.S.V.yy’a tarihlendirilmiştir.

 

Kazı çalışmaları devam etmektedir. 6

 

AKARMARA

 

Akarmara - Cantuh bölgesinde kazı çalışmaları 2003 yılından beri devam etmektedir.Kazı başkanları Abhazya’dan A.İ.Capua, Rusya’dan arkeolog A.Skakov’dur.

 

Buradaki arkeolojik buluntuların tarihi İ.Ö. 12.yy’dan İ.S. 1.yy’a kadar gelmektedir. Bulunan materyaller daha çok bronz, antik ve hellenistik dönemlere tarihlenmektedir. Mezar buluntuları, seramikler, Kolhida kültürüne ait sikkeler bulunmuştur. Kazı çalışmaları devam etmektedir. 7

 

OTHARA

 

Gudayta şehri Othara köyü kazılarına 2008 yılında Abhazya İnsani Bilimler Enstitüsü tarafından İ.İ.Tsinaria başkanlığında başlanmıştır. Çalışmalara katılan arkeologlar D.S.Bjania, G.E.E.Trapş ve sanat tarihçisi S.M.Sakania’dır.

 

Othara kurganında 2010 yılında bir kadın gömüsü bulunmuştur. Bulunan mezar ve yerleşim yeri İ.Ö. VII.-V. bin yıllarına tarihlenmektedir. Taş baltalar, toprak kaplar, taş aletler ele geçmektedir. Bulunan meyve tohumları botanik enstitüsü tarafından incelenmektedir. Othara kurganı Neolitik Dönemden Bronz Dönemine kadar tarihlenmektedir. Kazılar devam etmektedir. 8

 

AKUA BAA

 

Buradaki kazı 2009 yılında B.Gunba başkanlığında başlamıştır. Antik Dönemden Ota Çağa kadar materyaller bulunmuştur. Seramik kaplar, amforalar, bardaklar çıkmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. 9

 

CAL

 

Oçamçıra bölgesinde Cal ve Akuaskia tepesinde yürütülen çalışmalar 2010 -2011 yıllarında yapılmıştır. Kazı başkanı S.M.Sakania’dır. Burada bir kilise ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin duvarları 5 – 6 m. yüksekliğindedir. Kilise İ.S. 11.- 12. yy’lara tarihlenmektedir. Ayrıca İ.S. 5.- 6. yy’ tarihlenen ikonalar bulunmuştur. 10

 

LAKOBA CADDESİ

 

2010 – 2011 yıllarında 5 ay süre ile Sohum Lakoba Caddesi’nde kazı çalışması yapılmıştır. Kazı başkanlığını V.V.Bjania yürütmüştür. İ.İ.Tsinaria, Z.G.Hondzia, A.N.Gabelia, A.İ.Capua, S.M.Sakania, A. Agumaa, B.Gunba, G.E.E.Trapş çalışmalarda görev almışlardır.

 

Kazıda Antik, Hellenistik, Roma, Osmanlı, Rus dönemlerine ait buluntular ele geçmiştir. Önemli buluntulardan bir tanesi Hellenistik Döneme ait su kuyusudur. Osmanlı Dönemine ait sikkeler, lüleler, seramik parçaları, toprak kaplar, yapı parçaları, cam eşyalar, kemikler bulunmuştur. 11

 

KOGONİA CADDESİ

 

Sohum Kogonia Caddesi kazısı 2011 yılında A.Agumaa başkanlığında yürütülmüştür. Kazı çalışmalarında İ.İ.Tsinaria, V.V.Bjania, Z.G.Hondzia, A.N.Gabelia, G.Sangulia, A.İ.Capua, R.Bartsıts, , B.Gunba, G.E.E.Trapş görev almışlardır.

 

Burada 4 mezar ve kırık halde Latince bir yazıt bulunmuştur. Çok sayıda yerel üretim seramik kaplar çıkmıştır. Cam eşyalar, seramik kaplar, amfora parçaları, yapı parçaları, kemikler bulunmuştur. Antik ve Roma dönemlerine tarihlenmektedir. 12

 

BEDİA KİLİSESİ

 

Bedia Kilisesi kazısı 2011 yılında Prof. O.Bgajba başkanlığında başlamıştır. Çalışmalara A.Agumaa ve S.M.Sakania katılmıştır. Bölge İ.S.5.yy’a tarihlenmektedir. Kilise ise İ.S. 10.- 11. yy’lara tarihlenir. Çatı kiremiti, seramikler, mezar, yeşil-sarı-kırmızı renklerde mozaik için kullanılan cam parçaları bulunmuştur. 13

 

ANHUA KÖYÜ

 

Gudauta şehri Anhua köyü kazısı 2013 yılında Abhazya İnsani Bilimler Enstitüsü tarafından başlatılmıştır. Kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı başkanlığını arkeolog G.E.E.Trapş yürütmektedir. Denetleyici olarak görev alanlar Doç. İ.İ.Tsinaria ve Prof. A.H.Gabelia’dır.

 

Kazıda 3 mezar tespit edilmiştir. Bir gömüde iskelet tam olarak bulunmuştur. Eşyaları ile gömülmüştür. 2 mızrak ucu, kama, 2 fibula, kemer tokası ölü ile gömülmüştür. Baş kısmında 35 cm. yüksekliğinde bir toprak kap bulunmuştur. Diğer mezarlarda eşya yoktur ve kemik parçaları bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda seramik kap parçası çıkmaktadır. Buluntular İ.S. V.-VI. yy’lara tarihlenmektedir, yerel üretimdir. Tsabal kültürü ile bağlantılı görülmektedir. 14

 

 

 

BİBLİOGRAFYA

 

Г.К. Шамба, Древний Сухум, Сухум, 2005

М.М. Трапш, Труди-2, Сухум, 1969

G.K. Şamba , Abhazya’nın Arkeolojik Eserleri , İst., 2008

М.К. Хотелашвили-Инал-Ипа, А8сны А0оурых А8хьаразы Ашъйъы, Айъа, 2010,

С.М. Шамба, Гюэнос-1, Тибилис, 1988

А.Н. Габелиа, Археологиа, Айъа, 1999

Kulanırhua Kazısı Başkanı Z.G.Hondzia

Sohum Kale Kazısı Başkanı А.N.Gabelia

Akarmara- Cantuh Kazısı Başkanı A.İ.Capua

Othara Kazısı Başkanı İ.İ.Tsinaria

Akua Abaa Kazısı Başkanı B.Gunba

Cal Kazısı Başkanı S.M.Sakania

A.E. Arkeoloji Bölümü Başkanı İ.İ.Tsinaria

Arkeolog G.Sangulia

Sanat Tarihi Uzmanı S.M.Sakania

Anhua Köyü Kazısı Başkanı G.E.E.Trapş

Mihail Trapsh ilk Abhaz arkeolog

Afon - Anhua köyü arkeoloji kazısı alanı.

Asker Mezarı Asker mezarı M.S.V.-VI

M.S. V. -VI. yüzyılBu yazı 4333 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI