Bugun...


Editör'den

facebook-paylas
Abhaz Yapılanmaları
Tarih: 09-10-2020 11:53:00 Güncelleme: 10-10-2020 12:34:00


 

Abhazların Türkiye Yapılanması:

 

Türkiye’de yaşayan Abhazların örgütlendiği derneklerin çatı yapılanması kısa adı ABHAZ-FED olan Abhaz Dernekleri Federasyonu’dur.

 

Abhaz diasporasının dilini, kültürünü, kimliğini, örf, adet, gelenek, davranış ve yaşam tarzı olan “Aleyfö”yi yaşatmak, dayanışma içinde gelecek nesillere aktarmak amacını hedefleyen derneklerin kurduğu bir yapıdır.

 

Abhaz Dernekleri Federasyonu tescil tarihinde kullandığı adı ile 1.1.1967 kurulan KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ, Günümüzdeki adı İSTANBUL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ, 2008 de kurulan ANKARA ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ, 15.5.1976 de kurulan İNEGÖL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ, 20.5.2008 yılında kurulan  BOLU ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ ve 17 Haziran 1992 de kurulan DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından kurulmuştur.

Abhazya’nın tanınma süreci ile birlikte 2008 yılında kuruluş çalışmalarını yürüten ABHAZ-FED 5 Şubat 2010 tarihinde tescil edilerek faaliyete başladı.

 

Bu tarihe gelinceye kadar geçen süreç içerisinde Kurucular Kurulu yaptıkları görüşmeleri ve Kuruluş Duyurusunu kamuoyu ile paylaştı. 

Yapılan açıklamada:

ABHAZ FEDERASYONU KURULUŞ ÇALIŞMALARI (II)

(09 Ocak 2010, İnegöl)

29 Kasım 2009 tarihinde Düzce toplantısında alınan karar doğrultusunda katılımcı dernek yöneticileri 09 Ocak 2010 tarihinde İnegöl Dernek Lokalinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Saat 14.00’de başlayan toplantı aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda devam etmiş ve saat 18.30’da sona ermiştir.

Gündem:

1 Divan heyeti seçimi

2 Federasyon Kuruluş Komisyonu çalışmaları hakkında bilgilendirme

3 Kuruluş ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar

4 Tüzük çalışmaları

5 Dilek ve temenniler

 

Gündem 1:

Divan heyetine Cahit Kale, Feridun Aksoy, Av. Seher Demirel ve Ahmet Ceylan oy birliği ile seçilmiştir.

Gündem 2:

Komisyon adına söz alan Feridun Aksoy,

Düzce toplantısı kararları doğrultusunda, heyet halinde 7 Aralık 2009 tarihinde Düzce K. Kafkas Kültür Derneği, 23 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli ve Sakarya Dernekleri, 2 Ocak 2010 tarihinde sırasıyla, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir ve Kütahya Derneklerini, daha sonra 7 Ocak 2010 tarihinde İst. Kafkas Abhazya Kültür derneğinde İstanbul’da yaşayan Ayhabıları ve aynı akşam Bağlarbaşı Kafkas Kültür derneğinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ayrıca, toplumumuzun saygın kişileri, Sakarya ve Düzce’de bazı Abhaz köyleri de ziyaret edilerek bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini ve bu bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, Abhaz Derneklerinin bir Federasyon çatısı altında birleşmelerinin günümüz koşullarının en doğal sonucu olduğunu, bazı bireylerin eskiye dayanan kişisel hesaplaşmaları sonucu, bu oluşumun abhaz-adige ayrışmasına neden olacağı gibi kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kaygıların dayanaksız olduğu belirtilerek, ülkemizde mevcut kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunacak olan, bu demokratik sivil toplum kuruluşunun tüm dost ve kardeş Kuzey Kafkas Halklarının temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini vereceğinin altı çizdi.

Komisyon adına söz alan Bülent Özbelli, Federasyon. Kuruluş Komisyonu çalışmalarının web üzerinden yayını için çalışmaların sürdüğünü, bu amaç için www.abhazfederasyonu.org ve www.abhazfederasyonu.com isimlerinin tescil edildiğini bildirdi.

Gündem 3:

Katılımcı dernek başkanları sırasıyla söz alarak Düzce toplantısında ortak irade ile alınan karar doğrultusunda 20 Aralık 2009 tarihinde Düzce, 3 Ocak 2010 tarihinde İnegöl ve 8 Ocak 2010 tarihinde Bolu’da derneklerinin olağanüstü Genel Kurullarını yaptıklarını ve ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU kurucu üye olmaları konusunda karar aldıklarını beyan etmişlerdir.

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda, Düzce Derneği, 1 menfi oy mevcudiyetini, diğer dernekler ise oy birliği ile karar aldıklarını, Genel Kurula katılımların en üst düzeyde olduklarını beyan ettiler.

Federasyon Kurucular Kurulu ve görev bölümünün belirlenmesi için Dernek Başkanlarına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Federasyon kuruluş müracaatının en kısa sürede yapılabilmesini için, dernek yöneticilerinden gerekli evraklarının 25 Ocak 2010 tarihine kadar hazırlanması talep edilmiştir.

Gündem 4:

Çalışma Komisyonunca hazırlanan taslak tüzük madde madde görüşülmüş, gerekli görülen maddelerde oylama yapılmak suretiyle karar alınmış ve yapılan düzeltmelerle birlikte tüzüğün son şekline getirilmesi ile ilgili Av. Seher Demirel ve Av. Nesrin Şener görevlendirilmiştir.

Kurulacak federasyonun ismi, yapılan oylama sonunda ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak kabul edilmiştir.

Gündem 5:

Bilecik Derneği adına söz alan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zaman Güral, bu örgütlenmenin bir zorunluluk olduğunu bildiklerini, dernek üyelerinin ağırlıklı olarak abhaz kökenli olduğu, diğer kardeş K.Kafkas kökenli üyelerinin de bulunduğu, federasyon kurulması için gerekli üye dernek sayısının mevcut olduğunu gördüklerini, kurucu üye olamadıklarını, ancak onuncu ayda yapacakları olağan genel kurulda konuyu görüşerek gerekli adımları atacaklarını bildirmiş, Federasyon kuruluşunda görev alan dernek temsilcilerine teşekkür ettiklerini ve başarılar dilediklerini belirtmişlerdir.

 

Saygılarımızla

 

Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu

 

KATILIMCI DERNEKLER /TOPLANTIYA KATILAN DERNEK TEMSİLCİLERİ

1 Ankara Abhaz Kültür Derneği / Cahit KALE (Açba), Feridun AKSOY (Akhusba), Ayhan CIBA (Ajıba), Gürbüz ERCENK (Tarba), Ercan Buluş (Yaşba)

2 Bolu Abhaz Kültür Derneği / Ümit Atile (Atıyba), Semih Pala (Palba) 

3 Düzce Abhaz Kültür Derneği / İlhan KIYMET (Kuazba), Melih PARLAK (Azınba) Aydın ZORLU (Ayüzba), Oktay KOÇAK (Aşba), Aycan ATAY (Bedia), Bilgin ÖZCAN (Ayüzba)

4 İnegöl Abhaz Kültür Derneği / Telat ÖZDEMİR (Kabba), Basri SARIKAYA (Agırba), İrfan KAP (Kabba), Nesrin ŞENER, (Pısıpha), R. Cengiz KOÇ (Aşba), Rıfat Özbey (Beya), Sabit Şenol Kıbıç (Kıbıç), Ersin BÜTÜN (Kuazba), Tayfur AKOY (Akoyba), Turgut CİLO (Karaçı), Reyhan Arıcan (Çuğipa), Ulaş Arda ARGUN (Argun), Resul ÖRÜN (Bganba)

5 İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği / Cihan ZAFER (Açüyba), Av. Seher Demirel (Aji-ıpha), Bülent ÖZBELLİ (Ayüzba), Ahmet CEYLAN (Hapat)

 

Tescil tarihinden buyana geçen 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarına önem veren ABHAZ-FED kurucu derneklerin dışında Bilecik, Bursa, Darıyeri, Eskişehir, Fındıcak, Karaelmas, Kayalar, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Sinop ve Tufanbeyli Abaza yapılanmalarını bünyesine katmıştır. 2018 yılında kurulan Yozgat Osmaniye Kültür Derneği (Lowkıt) ile kuruluş aşamasında olan diğer dernekler de ABHAZ-FED çatısı altında güç olmaya adaydırlar.

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU ÜYE DERNEKLER

BİZİM BASIN

Sovyet yaşam biçimine son vermiş Rusya Sovyetleri ve o birlik içinde yer alan devletlerin bir kısmı Rusya Federasyonu içerisinde yer alırken, bir kısmı da yenidünya düzenine girdiler. Abhazya parlamentosu 23 Temmuz 1992 yılında egemenlik kararını tüm dünyaya duyurdu.

Abhazya Cumhuriyeti Kurucu Devlet Başkanı Vladislan G. Ardzınba parlamentonun aldığı “egemenlik” kararının ertesi günü  “ Gürcistan-Abhazya ihtilafının barışçı yollarla çözümü konusunda destek almak”, TBMM Başkanı ve siyasi parti liderleriyle temaslarda bulunmak, kendi ülkesi dışında yaşayan kardeşleri ile kucaklaşma ve olası gelişmeler konusunda bilgilendirme görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’deki soydaşlarının yanına geldi. .

30 Temmuz 1992 de dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve dışişleri bakanı Hikmet Çetin Tiflis’e giderek Gürcistan’la antlaşmalar imzaladı. Türkiye’nin bu girişiminden güç alan Gürcistan Yönetimi cezaevlerindeki haydutları “savaşmaları karşılığı özgürlük” vaadi ile orduya almış 14 Ağustos 1992 yılında saldırıya geçerek Gal, Oçamçıra ve Akua (Sohum) işgal etmişti. Saldırıya kayıtsız kalamayan Abhaz Halkı direniş göstermiş ve birçok yetişmiş gencini kaybetmiştir. 410 gün süren savaşın kazanılmasından 8 Ağustos 2008 tarihine kadar ambargo altında tutulan Abhazya asla taviz vermemiştir.

 Abhazya ya uygulanan ambargo henüz bitmemiştir. Dünya Abhaz Halkına haksızlık etmekte, insanlık hakkı olan uluslararası seyahat hakkını gasp etmektedir. Abhaz halkı kendi ülkesinden çıkış yapabilmek için başka ülke üzerinden, başka kimlikle seyahat etme zorunda bırakılarak “Gürcü ya da Rus” olması istenmektedir…

Abhazya, başta devlet başkanı olmak üzere yardımcısı ve parlamenterleri seçimle işbaşına gelmektedir. Kurucu devlet başkanımız Vladislav G.Ardzınba’nın ardından sırasıyla, Sergey Bagapş, Aleksadr Ankua,  Raul Hacımba ve Aslan Bjania seçimle devlet başkanı olmuşlardır.

Dünyanın birçok ülkesine dağılan Abhazların önemli bir nüfusu Türkiye’de yaşamaktadır. Abhazya Cumhuriyetinde yaşan Abhaz nüfusunun 4-5 katı Türkiye’dedir.

..........

Savaş henüz bitmedi…

Kurucu Devlet Başkanımız Ardzınba gibi bizim de güvencemiz “halkın yurtseverliği, özgürlük tutkusu, direniş ruhu ve kardeşlik bağı”… Halkımıza güveniyoruz!

Bunca örgütlü yapılarımız var. Dünyanın birçok ülkesinde dilimiz, kültürümüz, Aleyfö'miz ile yaşamaya çalışıyoruz. Tanıma, tanınma problemlerimiz var. Şu unutulmasın ki: İbrahim’i ataşe atan Nemrut’a hizmet olsun diye odun taşıyan katırlar olduğu gibi ateşi söndürmek için su taşıyan karıncalar var. Bizim ki karınca misali.

Özen Atsanba

Abhaz Postası

 

www.abhazyam.com

 

Abhazya Haberleri sılagonu ile hizmet vermeye çalışan ABHAZYAM.COM web sitesi Rusça ve Abhazca yayımlanan haberleri tercüme ederek bizlere ulaştıran, camiamızla ilgili haberleri bizlere aktaran önemli web sitelerimizden biri.. Tebrik eder başarılar dilerim. Özen Atsanba

 

 

 

ABHAZLARIN DÜNYA YAPILANMASI DÜNYA ABAZA KONGRESİ (DAK)

 

Dünya Abaza Kongresi:

1992 senesinde 7 ve 8 Ekim tarihlerinde, Lıhnı köyünde I. Konseyi Dünya Abaza Kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin çalışmalarına, yakın ve uzak tüm diaspora ülkelerinden, Kabartey Balkar, Adıgey, Şapsığ bölgesi ve Abazaşta’dan delegeler katıldı. Bu buluşma 1992-1993 döneminde Abhazya Ulusunun Kurtuluş Savaşında moralini yüksek tutma konusunda büyük destek sağlamıştı. Abhaz halkı, tarihsel olayların sonucunda neredeyse bir buçuk asırlık bir dönem boyunca bölünerek yalnızlaştırılmış, ama çağdaş tarihinin en zor zamanlarında birleşmişti.

"Abhazya için zor bir dönem olan 1992 de Dünya Abaza Kongresinin kurulması, diasporada ki kardeşlerimizle anavatanı, Abaza ve diğer kardeş uluslarımızı bir araya getirerek düşmana karşı daha güçlü durabilecek geniş vizyonu olan bir adım oldu"

"Gürcistan Devlet Konseyinin işgal birliklerinin koşulsuz olarak geri çekilmesini, bu yılın 24 Eylül tarihli Abhazya Rusya Federasyonu Yüksek Konseyi Kararının uygulanmasını, mültecilerin kendi yerlerine dönmeleri için ve Abhazya anayasa yetkililerinin faaliyetlerinin yeniden başlaması için şartların oluşturulmasını talep ediyoruz" (I. Dünya Abaza Kongresi bildirgesinden alıntı)

"Tarihi vatanımızda yeniden birleşme arzumuz halkın doğal bir arzusudur, evrensel ahlak normlarına ve dünyada kabul gören insan ve ulus haklarına uygudur" (I.Dünya Abaza Kongresi Deklarasyonundan)

 

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

"Her bir bölge için bir şube yönetimi yapısı oluşturacağız, her ülke için bir program oluşturacağız ve önümüzdeki aylarda oluşturacağımız Bilgi Portalı desteğiyle çok sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacağız"

"Abhaz ve Abazalar tek bir ailedir. Bugün için ilişkilerimiz en sıkı halinde olmasa bile. Bizim görevimizde tam da burada başlıyor, bu ilişkileri büyük bir ailenin ilişkilerinin olması gerektiği seviyeye getirebilmek"

Musa Ekzekov Dünya Abaza Konseyi Başkanı

 

 

ULUSAL GURURUMUZ

RİDADE KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU

 

Abhaz şarkı ve danslarında birçok mitolojik kişilerin adına hitaben çağrılar yapılır.

 

Wa Rada! Wa Raşa! Wa Ridad! Rada, Raşa ve Rara üç kardeştir. Raşa kızdır. Rada en büyükleri, Raşa en küçükleridir. Babaları Ridada, anneleri Rinana’dır. Abaskokarket: (Abhaz-Adige) şarkılarının ortak motifleri olan bu mitik kahramanlar müzik ve danstan başka yerde kullanılmazlar.

 

Dans grubumuza adını veren RİDADE, Abaskokarket (Abhaz-Adige) dil grubunun kullanıldığı ortak kültürün yanı sıra, kardeş toplumların ortak tarihinde yaşanan önemli bir mitolojik olayı da yansıtmaktadır.

 

(927-1015) yıllarında büyük prens olan ve Ruslara Hıristiyanlığı kabul ettiren Vladimir ülkeyi oğulları arasında paylaştırır. Büyük oğlu Mistisla’a Tumatakaran Prensliğini verir. Mistislav kendisine verilen bu ülkeyi zapt etmek için Kafkasya üzerine yürür.

 

1022 yılında Turnatakaran (Matrika)bölgesine gelir. Ve orada Adige’lerin Golyat (dev) telakki ettikleri RİDADE kuvvetleri ile karşılaşır. Slav kahramanı olarak tanınmış ve etrafını yıldırmış olan Mistislav ‘ın bu ilerleyişi Adige’leri tedirgin eder. Büyük bir telaş başlar, ancak RİDADE halkının ümitsizliğe kapılmasına meydan vermez ve bir teklifte bulunur. İki halkın da boş yere mahvolmaması ve ikisinin şahsi ihtirasları yüzünden halklarının yararlanmaması için kendilerinin çarpışmasını önerir.  Bu teklif Mistislav tarafından da kabul edilir ve iki kahraman savaşmaya başlar. Dövüş sonucu RİDADE Mistislav’ı yere serer ve kılıcını onun yüreğine saplamaya hazırlanır. Mistislav bağışlanmayı diler, RİDADE onu bağışlamakla kalmaz aynı zamanda dost olurlar. Bugün Kiev yakınlarındaki Çerkasi şehrinin RİDADE tarafından kurulduğu söylenir. RİDADE’nin zaferinden dolayı adına söylenen “Wa Ridade” şarkısı da hem Abhazlar da, hem de Adige’lerde gelin getirme şarkısı olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

 

Kaynak: Mahinur Tuna Papapha

 

İSTANBUL ABHAZ  KÜLTÜR DERNEĞİ ekiplerinden RİDADE KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU 1997-1998 dönemi Sayın Mahinur TUNA (A’PAPA) başkanlığında kuruldu. Sayın Mutlu ALGEÇ (A’GOS)’in sanat yönetmenliğini, Sayın Yeşim İLKUÇAR (TRIŞPHA) ve Sayın Hakan EŞİM’in yardımcı hocalığında çalışmalara başlayan grup, ilk konserini 21 Mayıs 1998 yılında CRR konser salonunda verdi.

 

Daha sonra Abhazya’dan gelen Sayın Beslan BEBİA, Sayın Valeri TANYA gibi önemli sanat yönetmenlerinin eşliğinde devam eden ekip teknik anlamda oldukça iyi bir çizgiye ulaşmıştır. 2004-2007 dönemi çalışmalarına Sayın Bahadır ŞİRİNOĞLU (A’ÇUŞBA) ve Sayın Ersin BULUŞAN (KUTSNİYA) ile devam etmiştir. 2007 sezonunda Abhazya’dan gelen sanat yönetmeni Sayın Aleksey ARŞBA çalışmalarını sürdürmüş, 2008-2009 da tekrar Sayın Ersin BULUŞAN (KUTSNİYA) ve 2011 Sezon sonuna kadar Sayın Şamil TAŞKIN (TRAPŞ), 2017-2018 sezonlarında Cihat YAKŞİ (AGRBA)  2018-2019 Sayın Burak Kumaş (Humsaça) ile çalışmalarını sürdürmüştür.

 

Diasporadaki Kafkas Halk Dansları çalışmalarını daima bir üst çizgiye taşımaya çalışan ekibimiz pek çok başarılı organizasyonda yer almış, günümüzde Sayın Burak Kumaş (Humsaça) ile çalışmalarını sürdüren grubumuz yoluna daha iyi noktalara ulaşmak amacıyla devam etmektedir.

  

22.Yılında RİDADE ve RİRAŞE, kuruluşundan bu güne kadar bünyesinde bulundurduğu, her anlamda emeklerini esirgemeyen büyüklerine, dernek yönetimlerine, RİDADE’yi bugüne taşıyan tüm dansçılarına,  çocuklarını elinden tutup her hafta çalışmaya getiren ailelere sonsuz teşekkür ediyor.

 

BİZİM TAKIM

 

Gücünü Geçmişinden Alan Takım

 

FK 1864 Spor Kulübü, Özelde İstanbul Bakırköy’de, genelde ise tüm ülke coğrafyamızda gençlerimizin spor yapabilme imkânına sahip olmalarına yardımcı olarak; onların sağlıklı, paylaşmayı bilen, ekip ruhuna sahip ve başarılı sporcular olabilmelerine katkı sağlamak ve alanlarında dünya sporunda söz sahibi olacak nitelikte sporcular yetiştirmektir.

 

Bu amaca yönelik olarak FK 1864 Spor Kulübü kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaparak kulübümüzün gelecekte yetiştirici kulüp kimliği ile yetenekli genç sporcular tarafından ilk tercih edilen kulüp olmasını sağlamaktır. Öte yandan yarışmacı kimliği ile kendi öz kaynak düzeninden yetiştirdiği sporcularından oluşturulmuş takımlarla üst liglerde ve mümkün olan tüm spor dallarında kalıcı başarılar elde eden ve ülke sporuna katkı sağlayan marka bir spor kulübü olmasını sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

 

‘’Atalarımız Beşiktaş Jimnastik Kulübünü; Biz de FK 1864 Spor Kulübünü Kurduk’’

 

 Bu yazı 485 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI