escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...


Papapha Mahinur Tuna

facebook-paylas
Keleşbey
Tarih: 04-05-2022 13:40:00 Güncelleme: 04-05-2022 13:40:00


 

                        20-  KELEŞBEY 

                               “Keleş Ahmet Bey”

                                                       Yazan  :  Anzor Mıkuba

                                                                  Çeviren:  Papapha Mahinur Tuna

 

        1747 yılında, babası Abhaz Kralı Mança'nın  “Manuçar” sarayında doğdu. Annesi Sadzwa prenseslerinden Arıd-pha Esma Hanım'dı. 18. yüz yılın ikinci yarısının başında  babası ve amcaları Osmanlılara karşı mücadele verdiği için görevden alındılar. O yüzden epey bir zaman Trabzon, İstanbul ve babasının paşalık yaptığı Batum'da yaşadı. Aynı yüzyılın 70 li yıllarında Abhazya'ya döndü. Amcasının desteği ile o zaman, bölgelerinde güç sahibi olan beylerden Zapşaaların kızı Maryam'la evlendi. Zapş-pha Maryam'dan Aslan ve Ahmet adında iki oğlu oldu.

            1771 yılında Osmanlılarla savaşıp onları püskürttüğünden ötürü Abhaz kralı Zurab Osmanlılar için güvenilir biri sayılmıyordu. Abhazya'yı hakimiyetleri altına almak için ona bir türlü söz geçiremiyorlardı. Bu yüzden yönetimi Keleşbey'e verdiler. Keleşbey önce Sohum Kalesinin Paşası oldu. Daha sonra Osmanlıların isteği ile Abhaz Kralı oldu.

            Keleşbey Abhazya'nın başına geçtiğinde ülke sıkıntılar içindeydi. Ortam son derece bozuktu, feodal beyler arasında iç çekişmeler sürüp gidiyor, halk açlık, sıtma gibi çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Önceleri muhafızı olduğu Sohum Kalesi’nin sınırları kadar bir yetkiye sahip olan  Keleşbey kısa zamanda  tüm Abhazya'nın yönetimini ele geçirdi. Tavad-aamısta denen soylu sınıflar arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldırdı. Bu işlerde kayınpederinin ailesinden de büyük destek gördü. Amcası Zurab'ın yönlendirmesi ve kendi yetenekleri ile gerçek bir kral oldu.

            Baştan destek olan kayınpeder tarafı, bu kez yönetimde ayrıcalıklar istemeye ve sorun çıkarmaya başladı. Böylece, Zapş-yıpalarla Abhaz kralının arası açıldı. Keleşbey onları sakinleştirmek için epey uğraştı, sözünü dinlemeyeceklerini anlayınca Kraliçe Maryam'dan ayrıldı. O zaman Keleşbey, o güne kadar Abhaz  krallarının geleneğinde hiç olmayan bir şey yaptı. Köylü sınıfından bir kızla, Ley-pha Marasa ile evlendi. Böylece ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan “anxayü” yani “köylü sınıfı”nın sempatisini kazandı. Fakat Kraliçe Marasa'nın ömrü az oldu, oğlu Seferbey'i doğururken öldü. Bir süre sonra Keleşbey yeniden evlendi. Ataları olan diğer Abhaz kralları gibi Abhaz krallığını pek de takmayan  nüfuzca ve nüfusça hayli güçlü olan Tsaballılarla akraba olmak istedi. Marşanların Kats-yıpa boyundan Marşan-pha Rebya ile evlendi. Kraliçe Rebya Hanım'dan Keleşbey'in dört erkek, üç kız çocuğu oldu.

            Abhaz kralı ölümüne birkaç yıl kala Rebya Hanım ile evli olmasına karşın bir kere daha evlendi. Abhazya'nın ünlü tavadları İnal-yıpaların kızını aldı. Kraliçe Afize Hanım Keleş Bey'e iki oğul, bir kız çocuğu verdi.

            Keleşbey'in ilk oğlu Aslanbey doğduğu gibi atalık olarak, o zaman Abhaz krallığına dahil olmayan ama dahil olması gereken Sadz bölgesinin sözü geçen beylerinden Semeyxualara verildi.

            Keleşbey'in nikahsız eşleri de vardı. Üstelik bunları çok severdi. Oğlu Halil Bey'in annesi bunlardan biriydi.

            Keleşbey Abhaz Kralı olduğu andan itibaren, birkaç yıl içinde dedesi Zegenak zamanındaki Abhaz sınırlarına döndü ve bütün Kafkasya'da güçlü bir kral haline geldi. Sadzlar, Ubıhlar, Şapsığlar, Abzehler ve Nathuaçlarla oldukça yakın ilişki kurdu. İyice güçlendiği bir anda Sohum'daki Osmanlı askerlerini de ülkelerine dönmek zorunda bıraktı. Keleşbey Abhazya'nın başında olduğu süre içinde, yani 50 yıla yakın bir zaman tam bağımsız bir devlet politikası uyguladı. Önce ülkenin iç düzenini sağladı. Her zaman emrinde 500 hazır asker vardı. Gerektiğinde 25.000 yaya ve süvari olmak üzere asker toplayabiliyordu. Ordusuna yetecek topu tüfeği de vardı. Denizde de güçlüydü. Büyük küçük 600 gemi denizin üstündeydi. Batum'dan Anapa'ya kadar Karadeniz'in Kafkasya kıyıları onun kontrolündeydi. Deniz kıyısındaki bütün iskeleler kendisine bağlıydı ve kendi tayin ettiği görevliler tarafından kontrol ediliyordu. Sohum ve Pitsunda limanlarında ise ciddi savaş gemileri vardı. Bu bilgileri doğrulayan kaynakların biri Keleşbey'in 1806 yılında III. Sultan Selim'le aralarındaki gerginliği gidermek için hediye etmek üzere Sohum limanında bir gemiye yüklediği 74 adet topla ilgili belgeydi. Bu gemi Brig denen savaş gemilerinden biriydi.  Pitsunda limanında da Ruslara hediye edilecek toplar gemide  hazır bekletiliyordu.

            Keleşbey'i ziyarete gelen, onunla görüşüp konuşan pek çok yabancı diplomat vardı. Seyyahlar, subaylar, askerler de vardı, raporlarında Keleşbey ve ülkesi hakkında bilgi veriyorlardı. Onun fiziksel olarak çok görkemli bir adam olduğunun yanı sıra, zeki, cesur, bilgili, disiplinli, sorun çözücü ve çok başarılı bir hükümdar olduğunu belirtiyorlardı. Keleşbey gerektiğinde diplomasiden nasıl yararlandığını, devlet politikalarındaki temel prensibinin bağımsız politika gütmek olduğunu. Abhaz Krallığının gelişmesi için ufkunu geliştirmiş bir lider olduğunu, dış ilişkilerde günün güçlü Avrupa ülkeleri ile de temas etmeyi başardığını yazıyorlardı. Örneğin; Fransız İmparatoru Napolyon ile temas kurabilmek için o günün Fransız Dışişleri Bakanı Taleyran'a yazdığı mektuplardan söz ediyorlardı. Bunlar formalite icabı gibi görünse de zaman zaman yararlar sağladığı da oluyordu. Başta Rusya olmak üzere böyle bir çok ülkeden gelen diplomatları kabul ediyor ama talepleri iyice gözden geçirdikten sonra ülke yararına olanları seçiyordu. Abhaz Kralı’nın uyguladığı bu politikalar Osmanlı padişahını rahatsız ediyordu.

            Prof. Stanislav Lakoba'nın araştırmalarına göre Keleşbey Abhazya kralı olduğu zaman Rusya ve Osmanlı çıkarları arasında gidiş gelişler yaparak ülkesine yararlı olan politikaları izlemekten geri kalmıyordu. Abhazya'yı ele geçirmek isteyen her iki büyük imparatorluk zaman zaman onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Keleşbey'in bütün diplomatik çabalarına karşın Sultan III. Selim Abhazya'ya saldırmaktan geri kalmamıştı.

            1806 yılında büyük bir donanma ile Abhazya kıyılarına çıkmaya karar veren Osmanlıya karşı, Abhaz Kralı Keleşbey de anında 25.000 askeriyle deniz kıyısında etten bir duvar ördü.  Bunu gören Osmanlı donanması karaya ayak basmadan geri döndü.

            1807 yılında, bu durumdan yararlanmak isteyen Rus ordusu Abhazlarla Osmanlıları bir kez daha karşı karşıya getirmek istedi. Bir anlamda Abhaz Kralı Keleşbey'in Rusya'ya bağlanmak isteğinde ne kadar samimi olduğunu sınamış olacaklardı. Çünkü birkaç yıl önce Keleşbey Ruslara tabi olmak istediğine dair bir mektup yazmıştı. (O sıralar bütün Gürcüler ve migreller Rusya'ya kendi istekleri ile bağlanmışlardı).

            Ruslar, Keleşbey'den Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kurulan Put (Poti) Kalesini Osmanlılardan geri almasını istediler. Kaleyi Keleşbey'in kardeşinin oğlu  Küçük Bey yönetiyordu.

            Keleşbey buna hayır dedi. Savaşa girmek istemedi. Rus generaller buna sinirlendi. Keleşbey'e olan güvensizlikleri daha da arttı. General Rikgof Kafkasya'daki Rus ordusunun komutanı Graf. Gudoviç'e yazdığı raporda Keleşbey'in Ruslarla dostluğunun göstermelik olduğunu belirtti.  Bunun üzerine Gudoviç de Keleşbey'e bir mektup gönderdi, mektupta ”Biz Osmanlılarla savaşırken, siz  Ruslara yardım etmediniz, el altından Osmanlılara destek verdiniz.” diye yazdı. 

            Bu olaylardan sonra Kafkasyadaki Ruslar Keleşbey'I kendi istedikleri gibi yola getiremeyeceklerini anladılar ve onu yok etmeye karar verdiler. Abhazya'nın yönetimini de Abhazya'yı ele geçirme konusunda kendilerine yarar sağlayacak birine vermeyi planladılar. Bu anlamda en elverişli kişi Keleşbey'in 3. oğlu Seferbey'di, oldukça yumuşak huyluydu. Seferbey o zaman Migrellerin damadıydı. Migrel Kralı Grigori'nin  kız kardeşi Tamara ile evliydi.

            1803 yılında Rusya İmparatorluğu’nun himayesine gönüllü olarak giren Migrelya Kralı Grigor'u zehirleyerek öldüren general Çiçyanov ile “Büyük Entrikacı” namıyla anılan Migrel kraliçesi Nina Dadyani, Abhaz Kralı Keleşbey'in kaderi ve Seferbey'in geleceği konusunda epey gayret sarf ettiler. Seferbey'i Migrel sarayına yakınlaştıran da Nina'ydı. Onu görümcesi Tamara ile evlendirmişti.

            Tarihçi G. Dzidzerya şöyle yazıyordu “Migrelya'yı yöneten Nina Dadyani'nin önerisiyle Kafkasya’daki Ruslar bir türlü dize getiremedikleri Abhaz Kralı Keleyşbey'i yok etmeye karar verdiler, Osmanlılarla aralarında yapılan geçici sulh anlaşmasından yararlanarak Abhaz Krallığının başına Migrellerin damadı Çaçba Seferbey'i geçirmek istediler.  Sonra da iktidarın varisi olan Aslanbey'i yok etmeyi planladılar...” Ondan sonra Seferbey'i de aralarına alarak ve Nino Dadyani'nin olağanüstü gayretleri ile Rusya idaresi altındaki Gereal Rikgof'u önlerine katarak  Keleşbeyi yok etmeye karar verdiler. 2 Mayıs 1808 günü Sohum Kalesi’nde Keleşbey'i öldürdüler.

            Babasını öldürdükleri akşam Lıxnı sarayında bulunan Seferbey, “Keleşbey'i öldüren büyük oğlu Aslanbey'dir” diye dedikodu yaydı. Migrel Kralları sadece Abhaz Kralı Keleşbey Çaçba'nın Rus politikalarına boyun eğmediği için değil, başka şeyler için de kızıyorlardı. Sınırlarını genişletmek isteyen güçlü bir Abhaz Kralı onlar için bir tehditti. Kral daha önce de Migrel krallarına zarar vermiş, topraklarının bir kısmını hakimiyeti altına almış, yaptıkları savaşlarda onları hep yenilgiye uğratmış, zaman zaman Kutais'e kadar ulaşmıştı. Özellikle Gürcistandaki Anakliya Kalesini ele geçirmiş, bir çok Abhaz'ı da buraya götürüp oturtmuştu. Hatta Migrel Kralı Grigor'un ağlu Lewan'ı da tutsak alıp Abhazya'ya götürmüştü.

            Abhaz Kralı Çaçba Keleşbey ufku geniş bir hükümdardı. Zeki, cesur, bilgili ve yetenekli biriydi, ama bazen hata yapabiliyordu. Bu hatalarından biri onun Rus hakimiyetinin Kafkasya'ya inişinin zaman alacağını düşünüyor olmasıydı. Ayrıca, Ruslarla Migrellerin yakınlığının  kendisi ve krallığı için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu düşünemedi. Kafkasya'da konuçlanan Rus askerlerinin asla geri çekilmeyeceklerini fark edemedi.

            Keleşbey Sohum'daki Sohum Kalesi'nin içinde toprağa verildi.  Mezarının fotoğrafı tarihe kaldı ama bugün onun kemiklerinin nerede olduğunu kimse bilmiyor.  Abhaz tarihini saptırmak isteyenler Abhazya'nın başına geçince bu büyük Abhaz Kralı’nın mezarını kaldırıp yerine başka bir heykel diktiler. Kemiklerini de yok ettiler.

            1837 yılında P.P. Kamenski  Keleşbey hakkında şiirsel bir kitap yazdı

 

Kaynak : “ Apsnı Ahçüa”-“Abhaz Kralları”, yazan Anzor Mukba. Sohum. 2005.  Sayfa 50-56

 

        Bu biyografide olmayan bazı bilgileri eklemekte yarar var. Böylece Keleşbey hakkında biraz daha bilgi edinmiş oluruz.

 

            “...Osmanlı belgelerinde “Keleş Ahmed Bey” ve “Gülşen Ahmed Bey” olarak geçen Kaliş Ahmed Bey 1747'de doğdu. İstanbul'da Enderûn-ı Hümayûn'da eğitim gördü. Bâb-ı Âli tarafından  Abhazistan hakimi tayin edilen Kaliş Ahmed Bey, Abhazya'nın Merkezini Lıhnı'dan Sohum'a taşıdı. Kaliş Ahmed Bey, 1802 yılında Megrel topraklarına girip Anakara”Anaklia” kalesini  ele geçirdi ve Megrel  Dadyanı Grigor'un oğlu Levan'ı esir aldı. Grigor, ülkesinin işgalden kurtarılması ve oğlunun serbest kalması için Rusya'dan yardım istedi. Ruslar işgal ettiği Megrel topraklarını boşaltması ve prens Levan'ı bırakması için Kaliş Ahmed Bey'e elçi gönderdiler. Kaliş Ahmed Bey'in bu teklifi ret etmesi üzerine bölgeye sevkedilen bir Rus birliği 5 Ağustos 1805'te Anakara (Anaklia) kalesini ele geçirdi.

            Nizam-ı Cedid'e karşı olduğu için isyan eden ve Sultan III. Selim tarafından  idama mahkûm edilen Trabzon valisi Tayyar Mahmut Paşa, 1806'da Kaliş Ahmed Bey'e sığındı. Kaliş Ahmed Bey'in padişahın iadesini istediği Tayyar Mahmud Paşa'yı vermemesi üzerine, Osmanlı Devleti 11 gemiden oluşan bir filoyu Abhazya sahillerine gönderdi. Kaliş Ahmed Bey Osmanlı filosunun Ağustos 1806'da Sohum açıklarına gelmesi üzerine, “Tayyar Mahmud Paşa'nın tutuklanması için gönderilen hüküm kendisine ulaşmadan bir Rus ticaret gemisi ile Kırım'a gittiğini” İstanbul'a bildirerek paşayı yanında tuttuğu için affedilmesini diledi. Kaliş Ahmed Bey'in af talebi Bab-ı Âli tarafından kabul edilmedi ve Abhazya tahtı Ekim 1806'da oğlu Aslan Bey'e verildi. Tahttan indirilmesi üzerine Hristiyan olan ve mektup yazıp Çar I. Aleksandr'dan yardım ve ülkesini Rusya'ya tabi olmasını isteyen Kaliş Ahmed Bey, oğlu Arslan Bey'in veraset haklarını kaldırdı. Rusların yanına gönderdiği Teğmen Şirnevski'ye Abhazya kıyıları hakkında bilgi veren ve önceden haber verilirse, gerekli hazırlıkları yaparak Rusları karşılayacağını bildiren  Kaliş Ahmed Bey, 14 Mayıs 1808'de Arslan Bey'in emri ile öldürüldü. Kaliş Ahmed Bey'in diğer oğlu Sefer Ali Bey, Megrel Dadyanı V. Levan'ın gönderdiği birliklerin yardımı ile Ağustos 1808'de Arslan Bey'in üzerine yürüdü. Arslan Bey tarafından yenilen Sefer Bey 1808, 1809 da Çar I. Aleksandra mektup yazarak Abhazya tahtının kendisine verilmesi şartıyla Rusya'ya tabi olacağını bildirdi. Çar 17 Şubat 1810'da yayınladığı bir ukazla Abhazy'nın Rusya'ya bağlandığını ilan etti. Rusların Osmanlıları Sohum Kalesi’nden çıkarmak için gönderdiği filo tarafından karaya çıkarılan birliğin 10 Temmuz 1810 günü Sohum'u işgal etmesi üzerine Sefer Ali Bey, Giorgi adıyla Hristiyan olup, Rus hakimiyetine girdi.

            Abhazistan Prensi Sefer Alibey, 1813'te Anapa Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa'ya elçi göndererek “affedilmesi ve Sohum Muhafızı olarak görevlendirilmesi” halinde Sohum kalesindeki Rus Garnizonunu kovup Osmanlı devletine itaat edeceğini bildirdi. Osmanlı yanlısı olan kardeşi Hasan bey ile arasında anlaşmazlık bulunan Sefer Ali Bey, 1814'te atalığı Ahmed Ağa vasıtasıyla İstanbul'a haber gönderdi ve affedilirse Sohum'u Osmanlılara teslim edeceğini bildirdi. Sefer Bey'e güvenmeyen Bab-ı Âli  Ahmed Ağa'ya “Sohum'u Ruslardan alarak teslim ederse, Sefer Bey'in suçunun affolacağına  ve Sohum'un kendisine tevcih edileceğine dair ferman çıkarılacağı” bildirildi.

            Sefer Ali Bey (Giorgi) 13 Kasım 1821 de öldü. “

Kaynak: “Osmanlı Çağı'nda Kafkasya” Sadık Müfid Bilge, İstanbul 2012. Sayfa.474-475

 Bu yazı 225 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI