Bostancı escort Ataşehir escort kadiköy escort ümraniye escort anadolu yakası escort Pendik escort Kurtköy escort pendik escort kurtköy escort maltepe escort kartal escort kartal escort kadikoy escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort kadiköy escort
Ataşehir escort Kadıkoy escort Bostancı escort Bostancı escort ümraniye escort Kartal escort Kartal escort Kartal escort Maltepe escort Maltepe escort Maltepe escort Pendik escort Ataşehir escort Kadıkoy escort Pendik escort Antalya escort Antalya escort buca escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort
Bugun...


Editör'den

facebook-paylas
İstanbul Abhaz Kültür Derneği
Tarih: 14-01-2021 11:08:00 Güncelleme: 14-01-2021 12:21:00


İstanbul Abhaz Derneği'nin 50 senesini bir araya getirebilir miyim diye başladım ön söz de olabilir mi dedim ortaya bu başlık ve bu yazı çıktı. Sonrası 30 seneyi inceledim arkası yarın oldu. Büyüklerimiz tek tek günlerini dolduruyor. Yarın danışacak kimse bulamayacağız. Kurumlarımız mutlaka sözlü ve yazılı kayıt almalı. Bir gün mutlaka ihtiyaç duyacaksınız. Özen Atsanba

 

 

İSTANBUL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ TARİHÇESİ

 

KURUCU ÜYELER

 

1908 yılında Kurulan İstanbul Çerkes Tevaün Cemiyeti gerek Osmanlı İmparatorluğu dahilindeki Çerkesler gerekse anavatan Kuzey Kafkasya'daki soydaşlarımızla kurduğu ilişkililerde çok büyük hizmetler görmüştür. 14 Yıl devam eden bu cemiyet Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin o dönemdeki yöneticileri tarafından Eylül 1923 yılında bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır.

 

1950 yılında hükümet ile kurulan irtibat nezdinde tekrar teşebbüse geçen Çerkes büyükleri Çerkes Şemsiyesi altındaki tüm Kafkasyalıları bünyesinde toplayan İstanbul Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği adı altında derneklerini kurarak çalışmalara başlamıştır.

 

1964 lerde İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin başkanlığını yürüten değerli büyüğümüz merhum Yaşar Bir (Arzınba) nın himmetleri ile İstanbul Taksimdeki Park Otelin salonlarından birinde her hafta perşembe günleri akşamları Kafkas Folklor çalışmaları ve gösterileri yapılırdı. Bu gösterilere halk son derece ilgi gösterirdi.

 

Yine böyle bir gecede seyirciler arasında bulunan bir "Çerkes" delikanlısı adaba uymayan saygısızca hareketlerinden dolayı ikaz edilmesine rağmen saygısızlığına devam etmesinden Abhaz Gençleri tarafından dışarı çıkarılmıştır. Bu eylem tartışma konusu olmuş, Çerkes ve Abhaz büyükleri arasında münakaşalara sebep olmuştur. Bu görüşmelerin neticesinde Abhaz Büyüklerimiz topluca istifa ederek 1967 yılında Kafkas-Abhazya Kültür Derneğini Kurmuşlardır.

 

NoT: 5 Kasım 1967 tarihinde İstanbul Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Yapılan Genel Kurulda Abhaz Büyüklerimiz Ziya Yıldırımgeç, Ömer Buyuka, Hayri Domoniç, Dr Cahit Beşgür, Hakkı Kurmel, Cemal Kayalar, Nazmiye Tuğ, Sait Şurdum, Hayri Örge gibi isimlerden oluşan büyüklerimiz Dernek organlarına seçilmiş ve dernek başkanlığını yapmıştır.

 

Kaynak: Kafkas Birlik Mecmuası 1-2 1971 Sayı 8-9

 

TÜRKİYE KAFKAS- ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ YURT YAPTIRMA KOMİTESİNDEN BAZI KİMSELER

Kültür anahtarına sahip olamayan milletlerin medeniyet konağına yerleşmeleri görülmüş şey değildir.

 

Her bakımdan kalkınma içinde bulunan bir memleket evlâdı olarak, bizlerde, bu alanda, derneğimizin manevi çatısı altında, üzerimize düşen çaba ve gayret içindeyiz. Tek hedefimiz, okuma çalışan çocuklarımızı cemiyetimize ve bu vatana kültürlü, seviyeli ve hayırlı birer evlât seviyesine ulaştıracak tedbirleri almaktır.

 

Dernek olarak siyaset yapmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Şükürler olsun ki, her zaman onu yapacak olan başımızda bir devlet vardır Allah ona zeval vermesin.

 

 Kafkasya'da kalan ecdat topraklarının ve içinde yatan aziz şehitlerimizin, aziz hatırasının içimizden silinmiş olduğunu iddia edecek değiliz.  Fakat bizim kanaatimiz odur ki. o, dava, şimdilik çok acı  bir hüsran olmaktan öteye geçemez. Biz bu vatanın çocuğuyuz. Onun için yaşar, onun için ölürüz. Bunu böylece bir kere daha açıkladıktan sonra gelelim, çocuklarımıza bir yurt yaptırmak hususundaki azmimize...

Bu husustaki faaliyet, İdare heybetimize mensup bazı güzide hemşerilerimizden mürekkep bir komite tarafından gittikçe artan bir gayretle devam etmektedir.

Yukarıya bazılarının fotoğraflarını koyduğumuz bu komita, gördüğü alâkanın maddî ve manevi desteğiyle, geleceğe büyük ümitlerle bakmaktadır.

 

Meşru yollarda birlik ve beraberlik kuran milletler ne harikalar yaratmazlar ki?... Bu bakımdan, Allah’ın inayetiyle ve sevgili hemşerilerin himmetiyle bu kutsal he defe ulaşacağımıza şüphe etmiyoruz. Nitekim, bu gayenin ilk adımlarından biri olarak, idare Heyetimiz ve Komite müşterek bir görüşle, evvelemirde dernek mensuplarının buluşabilecekleri bir Çatıya olan ihtiyaç üzerinde durulmuş ve bu meseleyi, bir miktar borçlanma bahasına halletmiştir.

 

Sayın hemşeri ve dostlarımıza böyle bir haberi beşareti ulaştırmak mazhariyetini nail olduğumuz dan dolayı kendimizi bahtiyar addederiz.

İçinde telefonu da bulunan, merkezi bir yerde ve bir Ap. katı olan bu binanın Cemiyetimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını temenni ederken,  gayretli ve vefakâr iş adamlarımıza şükranlarımızı belirtmek isteriz.

Alınan binanın adresi şudur: Galata Kulesi karşısında Lüleci hendek Cad.No: 133. Kat: 4 D. 9 Telefon : 49 68 95

Bu bina yüksek kaldırım üzerinde Galata Kulesinin tam karşısında Dörtyol ağzında sağ köşedeki büyük Ap. dır.

İlk semeresi elde edilmiş olan bu hayırlı teşebbüsü maddî yardımlarıyla destekleyen sayın hemşerilerimizin yapmış oldukları teberruların bir listesini evvelce bu sütunlarda yayınlamıştık.  Bu teberrular devam etmektedir. Bir şükran ifadesi olmak üzere tekrarlıyoruz:

Alınan bina henüz tefrişatsızdır. Cemiyetimizin içtimaî ve medenî hayatına uygun bir şekilde onu tanzim etmek elbette müyesser olacaktır.  Nitekim, şimdiden bir takım ayniyat teberrulara başlamıştır.

Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin.

Teberru Listesi:

Alfabetik

Abdurrahman Cengiz

1000

 

Mashar Akarsu

500

Ali Dilmen

1000

 

Memduh Uzal

1000

Atay Ceyişakar

3000

 

Mithat Berkan                  

5000

Aziz Etisoy

500

                             

Nazikter Dağdeviren

1000

Cemal Kayalar                    

5000

 

Necdet Arutan

1000

Cemal Marş an

500

 

Neş'emen Arınha

500

Cemil Parman

5000

 

Nezir Özdemir

500

Cemile Duman

3000

 

Nilrit Özçelik

3000

Cengiz Kap

1000

 

Nurettin Zafer

500

Cevat Adapazarlı

1000

 

Rıza Kuas

3000

Dr. İsmail Arzın

500

 

Sabri Ander                        

5000

Ethhm Arutan                  

5000

 

Sadettin Arın                     

5000

Faik Derinbay

250

 

Sami Abuhan

100

Fethi Çelikbaş

500

 

Seyfi Tavdemir

2000

Fuat Geç

500

 

Sezgin Burak

500

Hakkı Özdemir

500

 

Şeref Terim

1000

Hakki Kurumel

500

 

Şevket Süleymanağaoğlu

500

Halil Eroğlu

1000

 

Vahit Ceyişakar

500

Jale Taşdemir  

100

 

Yaşar Marcan

1000

Kemal Dipli

100

 

Ziya Yıldırım Geç                

5000

 

TOPLAM:

     

 66.500 

 

KAYNAK: KAFKASYA BİRLİK MECMUASI Sayı: 8-9 Ocak-Şubat 1971

 

Kafkasya Birlik Mecmuası sahipleri; Şerafettin Terim ve Turhan Yavuz, yazı işleri müdürü Dr. İsmail Arzın'dır.

Dergi birinci sayısında yayımladığı yazıda her şeyden önce göz önüne alınması gereken unsurun Türk vatandaşlığı ve Türklük olduğu ve bu doğrultuda devletin siyaseti izlenerek cumhuriyet ve demokrasi savunuculuğu yapılması gerektiği ve ilerici olmak gerekliliği hedef olarak belirtilmiştir. Dergide çıkan yazılar genellikle Abhazlara ilişkindir. Doğrudan olmasa dahi Kafkas Abhaz Kültür Derneğinin bir yayın organı olarak faaliyetini sürdüren dergi 1971 yılında yayın hayatını tamamlamıştır.  Bu paragraftaki bilgi https://www.kaffed.org/bilgi-belge/kitap-tan%C4%B1t%C4%B1mlar%C4%B1/item/179-yuzyilin-yayinlari.html adresinden temin edildi.

 

Derneğimiz 1967 yılında Rahmetli Sabri Ander’in “Beygua" gazinosunda toplanan kalabalık bir üniversite gençliği ile başlarında bulunan Ziya Yıldırımgeç ve diğer isimler ortak mutabakat sonucunda KAFKAS-ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ adıyla bir kültür derneği kurulmasına karar verdi. Elimizde bulunan evrakları tetkik ettiğimizde 1969 yılından önce evrak sahibi olmadığımız gözüküyor. Elimizde bulunan evraklardan 1. numaralı karar defteri nin ilk karar tarihinin 7 Nisan 1969 olduğunu görüyoruz.  Bu karar defteri ne baktığımızda Başkanlığını Şerafettin Terim’in Başkan Yardımcılığını Mithat Berkkan Üyeliklerde Ergün Tapşın, Edip Akalın, Ruhi Yurdakul, Nihat Özçelik, Yaşar Erşan bulunduğunu görüyoruz.

 

Derneğin Amaçlarını, her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmayı folklor, sergi, toplantı gibi sosyal faaliyetler yoluyla üyeler arasında yakınlaşma ve kaynaşmayı sağlamaktı. Diye açıklayan kurucu üyelerimiz

 

Kafkas - Abhazya Kültür Derneğine büyük emekler veren Ömer Büyüka'dan edindiğimiz bilgilere göre Abhazlar İstanbul'un çeşitli Kafkas Kültür Derneklerinin üyesiydiler, zaman içeresinde kimliklerini daha rahat yaşama amacı ve kardeş derneklerle de bağlarını pekiştirmek gayesiyle kendi derneklerini 1967 yılında Sabri Ander'in gazinosunda toplanan kalabalık bir üniversite gençliği ile başlarında bulunan Ziya Yıldırımgeç ve diğer isimler ortak mutabakat sonucunda bir kültür derneği kurulmasına karar verdiler.

 

1937 Yılında Sakarya ili Merkez ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey köyünde doğdum. İlkokulu Kayalar Memduhiye İlkokulu, Ortaokulu'da Adapazarı Merkez Ortaokulun'da bitirdim. 1955-1958 Kuleli Askeri Lisesi, 1960 Kara Harp Okulunu iyi dereceyle bitirerek Asteğmen olarak ordu saflarına katıldım. 30 Ağustos 1970 yılında Piyade Yüzbaşılığa terfi ettim. Yüzbaşı iken kendi isteğimle ordudan ayrıldım. 1980 Yılına kadar Devletin Kamu Hizmetlerinde ve Özel Görevlerinde çalıştım. 1985 Yılında müdür mertebesinde emekliye ayrıldım. İstanbul da ikamet etmekteyim.

Türkiye’deki Abhazlar ile Abhazya’daki Abhazlar arasındaki sosyolojik benzerlik ve ayrıcalıkları araştırmak ve soruşturmak suretiyle, son durum hakkında bir yazı hazırlamaktayım. Halen yayınlanmış "Kayalar" adlı bir şiir kitabım vardır.

Nihat Demiroğlu Ardzınba

 

SABRİ ANDER

05.03 1914 Adapazarı doğumlu, Abhazların Beygua soyuna mensup, Abjako yani Acıelma köyünden. 1921-1934 yıllan arası Yunanistan'da yaşadı Adapazarı'na döndükten sonra iş bayatı nedeniyle İstanbul'a göç etti. Serbest ticaretle uğraştı, 1975 yılında ilk kez Abhazya ziyaret etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sabri Ander 03.08.1987 yılında vefat etti.

 

KAYNAKLAR:

Kuruluşundan günümüze kadar yaşayan değerli Başkanlarımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve onların anlattıkları yaşam hikayeleri yanı sıra Karar Defterleri en önemli kaynağımızı oluşturmaktadır. Yeşim Trış-pha tarafından 40. yıl nedeniyle yapılan sözlü arşiv çalışması da istifade ettiğimiz diğer önemli kaynağımızdır. Çeşitli nedenlerle kayıt altına alınmış bazı kaset, cd gibi argümanlar da bilgi edinmek maksadı ile incelenmiş ve istifade edilmiştir. (Özen Atsanba)

 

İSTEMESİNİ YENİ ÖĞRENDİK:

1967 yılında kurulan Türkiye’de yaşayan Abhazların öncü derneklerinden İstanbul Abhaz Kültür Derneği kurucularının arasında bulunan Rahmetli Beygua Sabri Ander’in oğlu Beygua Hakan Ander 2011-2018 dönemi derneğin yöneticiliği ve başkanlığını yürütmektedir. Babasının kurucusu olduğu dernekte elbette ki kayıtsız kalamaz, hizmet etmeden duramazdı.

 

1967 yılında faaliyete başlayan derneğimiz üyelerinin üstün gayreti ile bir şeyler sahibi olduklarını ifade eden Beygua Hakan Ander İstemeyi Yeni Öğrendik, bugüne kadar üyelerinin dışında hiçbir yerden en ufak bir yardım almadan bugünlere geldik. Belediyelerimize ait araçları şehirlerarası yollarda gördüğümüzde merak edip araştırdığımızda bizlerinde bu hizmetten istifade edebileceğimizi öğrendik. Başkasından bir şey istemeyi kendisine zül gören Abhaz Halkı hiçbir katkı almadan mülkiyet sahibi, araç sahibi olmuştur, yedi ila kırk yaş aralığındaki gençlerden oluşan folklor ekipleri ile ülke kültürüne katkılar sunmaktadır. Ağırlıklı olarak İstanbul eksenli faaliyette bulunan İstanbul Abhaz Kültür Derneği’ne zaman zaman belediye yetkilileri, devletin ilgili birimleri ve elemanları lokalimizi ziyaret ediyorlar. Onların bizler hakkında söyledikleri övgü dolu ifadeleri çalışmalarımızın daha da hızlanmasına sebep oluyor.

 

Tarihi trajedi sonucu anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Abhazlar günümüzde değişen dünya düzeni nedeni ile Atavatanları Abhazya ile sıcak ilişkiler kurmuş, evlilikler oluşmuş, düğün, cenaze gibi insani ilişkiler giderek artmış karşılıklı olarak gidiş gelişler en üst seviyeye çıkmış, ticaret zirve yapmıştır. Ancak, bu ilişki başka ülkenin üzerinden yürütülmek zorunda bırakılmaktadır. Abhazya’ya direk ulaşım imkanı bugün itibariyle yoktur. Abhazya dışında yaşan halkın Atavatanına gidip gelmesi başka ülke üzerinden de olsa mümkün ise de aynı şeyi Abhazya’da yaşayanlar için söylemek çok mümkün değildir. Abhazya vatandaşı kendi kimliği dışında bir kimlik taşıma mecburiyetinde bırakılması bu insanları başka arayışlara itmektedir. Umuyoruz ve bekliyoruz ki bu karışıklık bir an önce çözülür.

 

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BAŞKANLARIMIZ.

 

SOLDAN SAĞA SIRASI İLE

Şerafettin Terim (Mısırlıyıpa) 1969-1974,  Ergün Tapşın (Tapşyıpa) 1974-1975 / 1992-1994 Nihat Demiroğlu ( Ardzınba) 1975-1976,    Abdurrahman Cengiz (Tsıguba) 1976-1977,  Ethem Arutan (Aruyta)  1977-1978, Mümtaz Demiröz (Aşamba) 1978-1985 / 1991-1992, Telat Derinbay (Adarınba)      1985-1987, Atay Ceyişakar (Açuşba)     1987-1991, Bülent Özbelli (Ayüızba) 1994-1996, Kaya Kutlu (Ajiyba)     1996-1997, Mahinur Tuna (Bapapha)      1997-1999,  Kamuran Zafer Özcü(Çuıyıpha 1999-2002, İlhan Kıymet (Kuadzba), 2002-2005, Recep Yılmaz (Agırba)  2005-2007, Mücella Genç (Keçıpha) 2007-2008 / 2011, Cihan Zafer (Açuyba) 2008-2011, Hakan Ander (Beyguaa) 2011-2018, Şamil Ertaş ( Yaşba) 2018-

 

 Bu yazı 1021 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI