escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...

Bağımsızlık Savaşı

Bağımsızlık Savaşı

SSCB’yi oluşturan Cumhuriyetlerin, 25.12.1991 tarihinde birlikteliklerine son verilmesinden sonra,  birliğe üye diğer devletler gibi Abhazya Cumhuriyeti de, 1921 yılında Sovyetler Birliği oluşturulurken bağımsız bir devlet olarak yer almışken Gürcü asıllı Sovyet lider Josef Stalin tarafından Abhaz halkının iradesi ve istemi dışında 1931 yılında statüsü düşürülerek Gürcistan’a bağlamıştı. Bu nedenle Sovyetler Birliği’ne son verildiğinde hukuken bağımsızlık hakkı doğmuştur. Devletin kanuni belgeleri,  antlaşmaları ve çeşitli gerekçeler, uluslar arası hukukun “Halkların Kendi Kendini Yönetme” hakkı da göz önünde bulundurularak 23 Temmuz 1992 tarihinde egemen, demokratik, bir hukuk devleti olduğunu ilan etmiştir.

Abhazya’nın ilan ettiği bu egemenliği kabul etmeyen Gürcistan, 14 Ağustos 1992 tarihinde Abhazya’ya saldırarak bir savaşa neden olmuştur. Yaşanan bu savaş ve Abhaz Halkının var olma direnişi Abhazya’nın lehine sonuçlanmış ve bağımsızlığını bir kez daha perçinlemiştir. Abhazya; 1992 yılından beri demokratik ve uluslararası standartlara göre yapılan seçimlerle belirlenen parlamento ve devlet başkanlığı, hükümeti, yargı organları, özgür basın, sivil toplum örgütleri ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin olduğu bağımsız bir devlettir.

Gürcistan’ın talebiyle, hiçbir nedeni olmadan Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından 1996 yılında Abhazya’ya karşı uygulanmaya başlanan haksız ambargonun en sadık uygulayıcıları ABD, AB ülkeleri ve ne yazık ki Türkiye olmuştur.

Abhazya Cumhuriyeti’nin 03 Ekim 1999 tarihinde yaptığı referandumla, savaş sonrası yaşanan bütün olumsuz koşullar ve uygulanan her türlü ambargoya rağmen Abhaz Halkı bağımsız iradesiyle % 97,7 oranında bağımsız, demokratik ve hukuk devleti niteliklerine sahip Bağımsız Abhazya seçeneğinden yana tercihini kullanmıştır.   30 Ağustos 1993 tarihinde Abhaz-Gürcü savaşının bitiminden bugüne kadar kalıcı bir barış sağlanamamıştır. Henüz kalıcı bir barış sağlanamamış olmasına rağmen, ABD ve Türkiye başta olmak üzere Batılı devletlerin Gürcü ordusunun donatılmaları, eğitimleri, savaşa hazırlanmaları ve Gürcistan’a yaptıkları sınırsız silah yardımlarıyla gelecekte başta Abhazya ve Güney Osetya olmak üzere tüm Kafkasya’yı Gürcistan merkezli bir savaş ortamına yeniden sürükleyeceği bir gerçektir. Bunun bölgeyi devamlı tehdit altında bırakacağını, güven ve istikrarı yok edeceğini,  telafisi zor sonuçların doğmasına sebep olacağı hususunda Türkiye ve dünya kamuoyunu bildirilmesine ve bütün uyarılara rağmen söz konusu devletlerin Gürcistan’a askeri yardımları devam etmektedir.

GÜRCİSTAN -  ABHAZYA SAVAŞI KRONOLOJİSİ

14 Ağustos 1992 – Gürcistan Abhazya’ya karşı silahlı saldırı başlatır. Abhazya Yüksek Sovyet'i Başkanı Vladislav Ardzınba televizyondan Abhaz halkına, Gürcü saldırganları geri püskürtmek için seferberlik çağırısında bulundu. Abhazya Yüksek Sovyet'i de aynı gün 18-40 yaş arası erkekler için seferberlik ilan ederek, yerel askerler arasından her biri 500 kişiden oluşan 5 taburun kurulmasını kararlaştırdı. Her yaştan kişi vatanlarını korumak için ayaklandı ve böylece Abhazya kurtuluş savaşı başladı.

 15 Ağustos 1992 – Tsandrıpş bölgesine Gürcü deniz birlikleri çıkarıldı. Bölgedeki çatışmalar bittikten sonra, bu birliklere Gagra’da yaşayan Gürcü göçmenler de aktif destek verdiler ve Abhazya’nın kuzey-batı kısmı Rusya Federasyonu sınırına kadar işgal edildi.

15 Ağustos 1992 – Gürcistan askeri birlikleri Suhum’daki televizyon kulesini işgal ettiler.

16 Ağustos 1992 – Taraflar arasında çatışma hattında ateşkes sağlanması ve birliklerin karşılıklı olarak geri çekilmesi konusunda anlaşma sağlanır. Abhazya birlikleri Eşera bölgesindeki Gumısta nehrine, Gürcistan birlikleri ise Bağmaran bölgesindeki Kelafüır nehrine geri çekileceklerdi. Abhaz birlikler anlaşma uyarınca 18 Ağustos günü saat 14:00’de Gumısta nehrine çekilirler, Gürcü birlikler ise anlaşmayı çiğneyerek Suhum kentini işgal ederler.

18 Ağustos 1992 – Abhazya Yüksek Sovyet'i Prezidyumu, Yüksek Sovyet Başkanı Vladislav Ardzınba önderliğinde bir “Milli Savunma Komitesi” kurulması kararını alır. Ülkenin tüm gücüde bu komite elinde toplanır. Silahlı Kuvvetler Komutanı olarak Albay V. Kakalia, Karargâh Komutanı olarak ise Albay Sultan Sosnaliev atanır.

 21 Ağustos 1992 – Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı ve Meclisi, Abhazya'ya saldıran Gürcistan'ı geri püskürtmek için Abhazya'ya gönüllü grupların gönderilmesi kararını kabul eder.

22 Ağustos 1992 – Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şevardnadze "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü" koruma bahanesiyle bir milyon asker toplamak için genel seferberlik ilan eder.

24 Ağustos 1992 – Abhazya Parlamentosu, Abhazya’nın Gürcü asıllı halkına, Gürcistan Devlet Konseyi ve onun Suhum’daki kuklalarının propagandalarına kanmayarak tarafsız kalmaları çağırısında bulunur.

25 Ağustos 1992 – Abhazya’yı işgal eden Gürcü birlikleri komutanı Albay G.Karkaraşvili radyo ve televizyondan 97 bin Abhaz’ı yok etmek için 100 bin Gürcü’yü feda etmeye hazır olduğunu açıklar. Aynı gün Türkiye diasporasından yola çıkan 33 kişilik ilk gönüllü grubu da Gudauta’ya ulaşır.

3 Eylül 1992 – Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinin liderlerinin de katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin aracılığında, Gürcistan ve Abhazya arasındaki silahlı çatışmanın sonlandırılması amaçlı sonuç bildirisi Moskova'da imzalanır.

15 Eylül 1992 – Abhazya Yüksek Sovyet'i Başkanlığı, "Gürcistan Devlet Konseyi Kuvvetleri’nin Abhazya'ya silahlı saldırısı" ve "Abhaz halkına uygulanan soykırım" konusunda iki kararname kabul eder.

1 Ekim 1992 – Abhaz savaşçılar, Kuzey Kafkasya’dan gelen gönüllüler, Kazaklar ve Abhaz–Adığe diasporasından gönüllülerle Gagra operasyonu başlatılır. Gürcü birliklerinin silahlı dört binden fazla askeri, 40 zırhlı aracı, onlarca havan topu, uzun menzilli topları ve askeri uçak destekleri vardı.

2 Ekim 1992 – Gagra grubunun ana kuvvetleri imha edilir ve Gagra kent merkezi Gürcü işgalcilerden temizlenir.

6 Ekim 1992 – Gagra bölgesinin tamamı Gürcü saldırganlardan temizlenir. Abhaz – Rus sınırındaki Psou nehrine Abhazya bayrağı çekilir ve neredeyse 2 aydır süren askeri abluka kırılır.

7-8 Ekim 1992 – Dünya Abhaz – Abazin Kongresi Lıhnı köyünde ilk toplantısını yapar.

11 Ekim 1992 – Abhazya Savunma Bakanlığı Kurulur. Savunma bakanı olarak General V.G.Arşba, Genel Kurmay Başkanı olarak ise General Sultan Sosnaliev atanır.

22 Ekim 1992 – Gürcü işgalciler tarafından Dimitry Gulia Abhaz Dili, Edebiyatı ve Tarihi Enstitüsü ve Devlet Arşivi yakılır. Abhazya’nın tarihini ve kültürüne ait eşi benzeri bulunmayan yüzlerce belge ve materyal yok edilir.

26 Ekim 1992 – Abhazya Silahlı Kuvvetleri Oçamçıra kentine bir operasyon düzenler.

3-4 Kasım 1992 – 1.Şrom (Guma) operasyonu.

4 Aralık 1992 – Abhazya Yüksek Sovyet'i, “Abhazya’daki coğrafi bölge ve yer isimlerinin geri döndürülmesi” kararını kabul eder.

5 Ocak 1993 – Abhazya Silahlı Kuvvetleri Suhum’a başarısız bir operasyon düzenler. İki taraf da ağır kayıplar veriler.

8 Ocak 1993 – Abhazya Yüksek Sovyet'i Prezidyumu kararı ile Vladislav Ardzınba Abhazya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı seçilir.

14 Şubat 1993 – Kafkasya Dağlı Halklar Konfederasyonu Pitsunda’da kapsamlı bir toplantı düzenler.

15-16 Mart 1993 – Abhazya silahlı kuvvetleri Başkent Suhum’u temizlemek için yeni bir operasyon girişiminde daha bulunur. Suhum’un batı köşelerinde ve banliyölerinde sert çatışmalara giren Abhazya silahlı kuvvetleri ağır kayıplar vererek tekrar Gumısta nehri kıyısına çekilmek zorunda kalır.

4-5 Nisan 1993 – Abhazya'ya askeri yardım sağlaması amacıyla Kafkasya Dağlı Halklar Konfederasyonu ve Güney Rusya Kazakları arasında bir işbirliği anlaşması imzalanır.

2 Haziran 1993 – Doğu cephesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlenir. Gudauta’dan yola çıkan 300 kişilik bir kuvvet de doğu cephesindeki askerlere destek vermek üzere Tamş bölgesine denizden çıkarma yapar. Abhazya Ordusu askerleri çıkarma sonucunda Suhum- Oçamçıra arasındaki kara ve tren yollarının 10 kilometrelik bölümünü 7 gün kontrolünde tutar ve daha sonra bu bölgede bulunan bütün köprüleri havaya uçurarak daha önceki konumuna geri çekilir.

4 Haziran 1993 gece 03:00 – Abhaz güçleri Aşağı Eşera bölgesindeki Gumısta köprüsünü geçerek düşmanı ilk savunma hattından çıkarırlar. Ancak bu, dikkati dağıtma amacını güden bir manevradır. Asıl saldırı Suhum’un Kuzeyinedir. Gumısta nehrini geçen Abhaz güçler Dvuxreçiya bölgesinde birkaç gün içerisinde Ahalşeni, Kaman ve Suhum Hidroelektrik Santralini düşmandan temizler. Gürcü General Z.Mamulaşvili esir alınır.

9 Haziran 1993 22:00 – Abhazya Silahlı Kuvvetleri stratejik önem taşıyan Guma bölgesine girer. Saat 24:00 sularında düşmanın direnci tamamen kırılır ve bu büyük yerleşim yerinde Abhazya bayrağı dalgalandırılır.

27 Haziran 1993 – Soçi’de “Abhazya’da ateşkesin sağlanması ve bölgede kurallara uyulması” konusunda bir anlaşma imzalanır. Bu anlaşma, uluslararası kuruluşlar ile barış güçlerinin çatışma bölgesine getirilmesini, bölgenin silahsızlaştırmasını ve kanuni düzenin gerektiği gibi işlemesini öngörüyordu. Fakat anlaşmanın etkisi uzun sürmedi. Suhum’da Abhaz halkı ve hükümetine yönelik pervasızca tehditlerin savrulduğu mitingler düzenlenir ve bu eylemler anlaşmayı iptal noktasına sürükler.

16 Eylül 1993 – Abhazya Silahlı Kuvvetleri’nin Suhum operasyonu başlar. Saat 13:00 sularında Abhaz Silahlı Kuvvetleri Gumista nehrinin aşağı köprü bölgesini ele geçirdi. Gumısta cephesindeki askerler, düşmanın güçlü savunmasını aşarlar ve Gürcü askerlerinin Suhum grubunu kuşatma altına alırlar. Birtsha, Tabisupleba, Odiş vd. bölgeler düşmandan temizlenir. Doğu cephesi askerleri de zorlu çatışmalarla Suhum – Oçamçıra karayolunu kapatarak düşmanın Suhum bölgesindeki askerlerine destek vermesini engeller.

17 Eylül 1993 – Gürcistan Devlet Başkanı E.Şevardnadze bir kez daha ülke genelinde seferberlik ilan eder.

20-21 Eylül 1993 – Abhaz birimler Suhum çevresini tamamen kuşatır

21 Eylül 1993 – Rusya Abhazya’ya ambargo ilan eder.

25 Eylül 1993 Akşam saatleri – Zorlu çatışmalar sonucunda Abhaz bayrağı Sohum tren garının çatısında dalgalanır.

27 Nisan 1993 – Şiddetli çatışmalar sonucunda Abhaz birlikler Suhum merkezine girerler ve Bakanlar Kurulu binasını ele geçirip Abhazya bayrağını burada da dalgalandırırlar.

29 Eylül 1993 saat 11.30 – Abhaz kuvvetler Maçara nehri bölgesindeki düşman güçlerinin savunmasını çökerterek Suhum havaalanını ele geçirirler. Kudrı (Kodor) nehrini ele geçiren ikinci grup ise Batı ordusu askerleri ile birleşir. Tkuarçal – Oçamçira bölgesi 13 aydır içinde bulunduğu ablukadan kurtarılır. Gürcü birimlerin bir kısmı Lata köyündeki dağlara çekilir.

Eylül 29-30 1993– Düşmanın peşini bırakmayan Abhaz birlikler, Oçamçira, Gal ve diğer yerleşim bölgelerini işgalcilerden temizlerler.

30 Eylül 1993 20:00 suları – Tüm cephelerde zafer elde eden Abhaz birlikler Gürcistan – Abhazya sınırı olan İngur nehrine varırlar ve Abhazya bayrağını sınırda dalgalandırırlar. Düşman darmadağın olur ve Abhazya toprakları işgalci Gürcü askerlerinden temizlenir.Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI