escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...

Abhazya Tarihi

Abhazya Tarihi

Abhazya ve Abhaz halkının tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Tarihsel olarak Abazg,  Apsil, Sanig ve Misimyanlıların etnik bütünleşmesi sonucu oluştuğu kabul edilen Abhazlar, Abhazya’nın otokton yani yerli halkıdır. VII. Yüzyılın ortalarında kurulan Abhaz Krallığı, X. ve XI. yüzyıllarda Batı Gürcistan’ı da içine alacak şekilde sınırlarını genişletmiştir. İlerleyen yüzyıllarda Moğol, Pers, Arap ve Bizans istilalarına göğüs geren Abhazlar, 1200 yılı aşkın bir devlet geleneği ve deneyimine sahip, Karadeniz’in en güçlü devletlerinden biri olarak yüzlerce yıl bölgede hüküm sürdü. XV. Yüzyılın ortalarında Osmanlı, 1810′da da Rusya’nın kontrolüne geçti ise de, tüm bu dönemlerde de Abhazya’nın siyasi varlığı ve devlet yapısı farklı şekillerde devam etti.

Abhazlar,  Kafkas-Rus Savaşlarında da, Çarlık Rusya’sının sömürgeci heveslerine karşı kardeş Kuzey Kafkasya halklarının yanında yer aldılar. Kuzey Kafkas Halklarının Çarlık Rusya’sına karşı kitlesel son direnişini, Abhazların yaşadıkları Ahçıpsı bölgesi Gubadu topraklarında yapmışlar ve mağlubiyetle sonuçlanmıştır. (Şu an Rusya Federasyonu sınırları içinde, Soçi şehrinin kuzeyinde yer alır ve Krasnaya-Polyana “Kızıl çayır” ismini alır.)

21 Mayıs 1864 günü direnişin sonu ve Sürgün’ün başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Bu tarih Abhazya, Kuzey Kafkasya ve diasporada Abhaz ve Kuzey Kafkas Halklarının Büyük Sürgünü ismiyle  anılır. Ayrıca, her yıl bu tarih SÜRGÜN YILDÖNÜMÜ olarak anılmaktadır.

Abhazlar ve komşu Kuzey Kafkas Halklarının büyük bölümü, Kafkas-Rus savaşlarında sonra Çarlık Rusya’sı tarafından sürgünle cezalandırılarak anavatanlarından uzaklaştırılmışlardır.

Ekim 1917’de Bolşevik Devrimi ile Rus Çarlık dönemi sona erer ve Rusya’da Bolşevik yönetim iktidara gelir. Abhazya’da da Bolşevik yönetimi iktidara geçer. Bunu kabullenmeyen Gürcü Menşevikler, 17 Mayıs 1918’de Abhazya’ya saldırır, ele geçirir ve soykırıma girişirler. Abhazya milliyetçi direniş güçleri bu işgale karşı koyar ve birkaç yıl sürecek istikrasız bir dönem yaşanır.

04 Mart 1921’de Abhazya’da, tekrar Bolşevik yönetim iktidara gelir “Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”nin kurulmasıyla siyasal-hukuksal ve kültürel olarak bağımsız bir devlet statüsü kazanılır. Bu devlet, kısa bir dönem sonra da “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği”nin kuruluşunda bağımsız bir devlet olarak yerini alır.

Abhazya, Sovyetler Birliği’nin içinde 10 yıl bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürürken, 1924’te Lenin’in ölmesiyle iktidara gelen, Gürcü asıllı Sovyet lider Josef Stalin tarafından halkın iradesi ve istemi dışında 1931 statüsü düşürülerek Gürcistan’a bağlamıştır.

Josef Stalin, 1931 yılından 1953 yılında ölümüne kadar geçen sürede,  kendisi gibi Gürcü asıllı Kafkasya gizli polis şefi Lavrenti Beria ile birlikte sürdürdükleri Abhazları Gürcüleştirme politikası kapsamında toplumsal hakların gasp edildiği, soykırım, işkence gibi insanlık suçlarının işlendiği bir dönem olmuştur. 1893–1936 yılları arasında yaşayan Abhazya’nın önemli devlet adamı, halk önderi, Abhaz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurucularından ve ölümüne kadar ülkeyi yöneten Nestor Lakoba, resmi olarak davet edildiği Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Abhaz halkını sistematik olarak yok etme planı çerçevesinde Lavrenti Beria tarafından davet edildiği evde yemeğine zehir konarak öldürülmüştür. Lakoba’nın eşi Sariya ve oğlu Rauf da daha sonra tutuklanmışlar ve insanlık dışı işkenceler sonucunda cezaevlerinde trajik biçimde hayatlarını kaybetmişlerdi. Abhaz halkının aydınları bir bir gizlice yok edilmişlerdir. Abhazya yakın tarihinin en trajik dönemlerinden birini yaşanmıştır.

Abhazlar, kimliklerini,  dillerini, kültürlerini koruma ve var olma mücadelesini sürdürürken Sovyetler Birliği’nin 1980 yılların ortalarının son döneminde Mihail Gorbaçov’un liderliğinde ülkede demokratik yumuşama ve açılım (Glasnost ve Perestroyka) amacıyla uygulanmış politikaların sonunda Sovyetler Birliği dağılma noktasına gelmiş ve birliktelikleri sona ermiştir.

Sovyetler Birliği Yüksek Konseyi (Supreme Soviet), 03 Nisan 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği’nden ayrılacak Birlik Cumhuriyetleri’nin, “Ayrılma Sorunlarının Düzenlenmesi” hakkında bir kanunu kabul etmiştir. Bu kanuna göre birliğe üye cumhuriyetler, Sovyetler Birliği’nden ayrılmaya karar verdikleri takdirde; Otonom Cumhuriyet olma ve Sovyetler Birliği içinde kalma ya da kendi hukuki statülerini belirleme ve kendi kendilerini yönetme hakkı tercihlerine sahiptir.

SSCB’yi oluşturan Cumhuriyetlerin, 25.12.1991 tarihinde birlikteliklerine son verilmesinden sonra,  birliğe üye diğer devletler gibi Abhazya Cumhuriyeti de, 1921 yılında Sovyetler Birliği oluşturulurken bağımsız bir devlet olarak yer almışken Gürcü asıllı Sovyet lider Josef Stalin tarafından Abhaz halkının iradesi ve istemi dışında 1931 yılında statüsü düşürülerek Gürcistan’a bağlamıştı. Bu nedenle Sovyetler Birliği’ne son verildiğinde hukuken bağımsızlık hakkı doğmuştur. Devletin kanuni belgeleri,  antlaşmaları ve çeşitli gerekçeler, uluslar arası hukukun “Halkların Kendi Kendini Yönetme” hakkı da göz önünde bulundurularak 23 Temmuz 1992 tarihinde egemen, demokratik, bir hukuk devleti olduğunu ilan etmiştir.

Abhazya’nın ilan ettiği bu egemenliği kabul etmeyen Gürcistan, 14 Ağustos 1992 tarihinde Abhazya’ya saldırarak bir savaşa neden olmuştur. Yaşanan bu savaş ve Abhaz Halkının var olma direnişi Abhazya’nın lehine sonuçlanmış ve bağımsızlığını bir kez daha perçinlemiştir. Abhazya; 1992 yılından beri demokratik ve uluslararası standartlara göre yapılan seçimlerle belirlenen parlamento ve devlet başkanlığı, hükümeti, yargı organları, özgür basın, sivil toplum örgütleri ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin olduğu bağımsız bir devlettir.

Gürcistan’ın talebiyle, hiçbir nedeni olmadan Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından 1996 yılında Abhazya’ya karşı uygulanmaya başlanan haksız ambargonun en sadık uygulayıcıları ABD, AB ülkeleri ve ne yazık ki Türkiye olmuştur.

Abhazya Cumhuriyeti’nin 03 Ekim 1999 tarihinde yaptığı referandumla, savaş sonrası yaşanan bütün olumsuz koşullar ve uygulanan her türlü ambargoya rağmen Abhaz Halkı bağımsız iradesiyle % 97,7 oranında bağımsız, demokratik ve hukuk devleti niteliklerine sahip Bağımsız Abhazya seçeneğinden yana tercihini kullanmıştır.   30 Ağustos 1993 tarihinde Abhaz-Gürcü savaşının bitiminden bugüne kadar kalıcı bir barış sağlanamamıştır. Henüz kalıcı bir barış sağlanamamış olmasına rağmen, ABD ve Türkiye başta olmak üzere Batılı devletlerin Gürcü ordusunun donatılmaları, eğitimleri, savaşa hazırlanmaları ve Gürcistan’a yaptıkları sınırsız silah yardımlarıyla gelecekte başta Abhazya ve Güney Osetya olmak üzere tüm Kafkasya’yı Gürcistan merkezli bir savaş ortamına yeniden sürükleyeceği bir gerçektir. Bunun bölgeyi devamlı tehdit altında bırakacağını, güven ve istikrarı yok edeceğini,  telafisi zor sonuçların doğmasına sebep olacağı hususunda Türkiye ve dünya kamuoyunu bildirilmesine ve bütün uyarılara rağmen söz konusu devletlerin Gürcistan’a askeri yardımları devam etmektedir.

ABD, Türkiye ve Batılı ülkelerin silah ve politik desteğini arkasına alan  Gürcistan,  “halkların kendi kendini yönetme” hakkını yok sayarak, bölgede barış,   güven ve istikrarı   yok edecek saldırgan  tutumunu her fırsatta sergilemektedir. 1991 ve 1992 yıllarında Güney Osetya ve Abhazya’ya saldırılarında istediği sonucu alamamış olmasına karşın Ağustos 2008’de de Güney Osetya’yı bir kez daha işgal etmeyi deneyen Gürcistan yaşlı, kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin ağır silahlarla giriştiği bombardımanla adeta terör estirerek yüzlerce sivil Oset’in hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Artık, dünya kamuoyunun SSCB’den ayrıldığı andan bugüne kadar 3 büyük savaş çıkaran bu saldırgan devlete dur denebilmesi için çeşitli platformlarda baskı yapmaları, söz konusu devletlerin ise Gürcistan’a yapmakta oldukları silah yardımlarına son vererek Gürcistan’ı imzalamayı ısrarla reddettiği SALDIRMAZLIK ANLAŞMASINA imza koymaya zorlamaları bölgede kalıcı bir barışın gerçekleşebilmesi açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.

Demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak 1992 yılından beri fiilen varlığını “Bağımsız” olarak sürdüren Abhazya Cumhuriyetinin bağımsızlığı, BM üye önce 26.08.2008 tarihinde Rusya Federasyonu tarafından ve daha sonra da Nikaragua, Venezüella ve Nauru devletleri tarafından tanınmıştır. Başta Küba, Arjantin yönetimleri olmak üzere birçok devlet tarafından da tanınması için diplomatik çalışmalar devam ettirilmektedir.Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI