escort bursa

bursa escort

topkapı escort

escort

istanbul bayan escort

escort bayan izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
Bugun...

Abhaz Yayınları

Unutulmaz Anılar

 

(Lakoba ve Sariya)

Yazan: Adile Abbasoğlu

Çeviren: Oktay Çkotua

Ağustos-2008

 

As Yayın, anı dizisinin ilkini, Nestor Lakoba gibi önemli bir devlet adamı ve onun eşine ayırmakla Abhaz tarihinin belirli bir dönemine ışık tutmuş oldu.

 

Bu kitap, Abhazyanın Stalin ve Beria döneminde çektiği acıları, Nestor Lakobanın zehirlenerek öldürülüşünü ve eşi Sariya ile oğlu Rauf un insanlık dışı işkencelere tabi tutuluşunu ve bütün işkencelere karşın, ana oğlun babaya ve kocaya bağlılığını ve onların şanlı direnişini destanlaştıran bir kitaptır.

 

Stalin ve Berianın ektiği düşmanlık tohumları yüzünden Kafkas coğrafyası bu gün de huzur bulmuş değildir.

 

Kitap İnsana sistem ne olursa olsun insan faktörü sağlam değilse sistem de çöker dedirtmektedir.

 

Bu değerli, ama acı anıları insanlığa kazandıran Adile Abbasoğlu, geçmişten söz ederken:

Geçmişim, her yerde en büyük engelim... Hepimizin özel bir yaşamı ve bu yaşam bazen çok ağır ve trajik olabilir. Peki bu durumda en iyisi unutmak mı? Hayır! Geçmişini unutmak kendini unutmaktır.

Bu yüzden yaşadığın sürece asla geçmişinden kopamaz ve asla unutamazsın.

 

Asla!... diyor.

 

 

Abhazya'nın Arkeolojik Eserleri

 

Yazan: Gerg K. Şamba

Çeviren: Papapha Mahinur Tuna

Nisan-2008

 

Günümüzün Arkeolojik kazıları Abhazya'nın insanlığın doğuşuna tanıklık eden topraklar arasında olduğunu göstermektedir.

MÖ 100.000 - 40.000 yılları arasında yaşanan ve adına "Mousterian" yada "Orta Paleolitik" denen kültürün tümünü içeren kalıntıların, Abhazya'nın Karadeniz kıyılarında bulundğunu; özellikle Chelleen ve Acheulleen kültüründen olan insanların Gagra ile İngur nehirleri arasında yaşadıklarını tesbit eden bilim adamları, Abhazya'nın hemen her yerinde, tarihin her dönemine ilişkin zengin materyaller bulmuşlardır.

Bu maddi kültürün Abhazya'nın sözlü kültürü ile birebir örtüşmesi de bir halkın ürettiği efsanelerin boş şeyler olmadığını göstermiştir.

Demir Çağı'nın ölümsüz anıları olan Nart Destanlarında çekiç yerine dirseğini, örs yerine dizini kullanan, ham demirden herşeyi yapabilen en eski nalbant Aynar-Jiy böyle bir maddi kültür olmasa doğamazdı.

Maykop'ta bulunan bir tabletin Argonot Efsanesi'ni kanıtladığı gibi, kimbilir daha nice efsane arkeolojik kazılar sonucu kanıtlanacaktır.

Arkeolojik veriler bir halkın kültür tarihi, sosyal yaşamı ve politik geçmişi ile ilgili en tartışmasız kanıtlarıdır. Burada Abhazya'nın zengin Kolhida Kültürü'nü, Abhaz-Hitit, İskit, Eski Yunan, Mezopotamya, Anadolu, Roma, Bizans, Pers gibi kültürle olan ilişkisini ve özgün Abhaz Kültürü'nün özelliklerini göreceğiz. Böylece bir halkın kültürel kimliğini anlamış olacağız.

 

Abhaz Kralı

 

Vitali Amarşan

Çeviri: Mahinur Tuna

Tarihsel Roman Dizisi: 1

Ocak-2008

 

MS. 8. yüzyılda Bir Abhaz kralı ile bir Bizans kralı dönemin güçlü devleti olan Hazar Hakanı’nın kızları ile evlenerek bacanak olurlar. Kızlardan birinin adı “Çiçek” yani İrene’dir. İrene’nin oğlu İmparator Hazar Leon ile Abhaz Kralı II. Leon döneminde yaşanan olaylar ve bağımsız Abhaz Krallığının kurulu anlatılır. Yazarı Vitali Amarşan, dönemin yazılı kaynaklından yararlanarak romanlaştırdığı bu tarihsel gerçekleri anlatırken günümüz stratejilerini anlatır gibidir. Coğrafyalar aynı olduğu sürece sorunlar da aynı kalmaktadır. Roman geçmişten günümüze pek bir şeyin değişmediğini göstermektedir.

 

İlk Türk Kadın Ressam

 

Mihri Rasim (Müşfik) AÇBA

D. 1886-İstanbul- Ö.1954 New-York

 

Açba Ahmet Rasim Paşa’nın kızı. Atatürk’ün, Papa’nın portresini yapan, ilk kez model kullanan, maskı çıkaran, Louvre Müzesi’ne resmi konan ilk Türk ressam. ilk Türk ressam. Kız Güzel Sanatlar Akademisi’nin kurucusu, resim öğretmeni ve müdürü . Zonaro’dan ders aldı. Roma ve Paris’te eğitimini tamamladı, yaşamını Amerika’da noktaladı.

Kökleri ilk Abhaz Kralları Açba Hanedanına dayanan ve Osmanlı Hanedanlığı ile akrabalığı olan, yurt içinde Tevfik, Fikret, yurt dışında ünlü İtalyan şair Gabriel D’Annunzio gibi edebiyatçı dostlar edinen; fakat yaşamı ve sanatı hakkında çok az bilgi bulunan, ilk kadın ressamımız Mihri Hanım hakkındaki ilk kitap da bir kadın tarafından yazıldı.

 

Mahinur Tuna

Biyografi Dizisi: 1

Haziran-2007

 

ABHAZYA TARİHİ

 

Doç Dr. Valeri Beygua

Çeviren: Papapha Mahinur Tuna

Tarih Dizisi: 1

Mayıs 2000

 

 

Başlangıçtan 1921'e kadar kadar

Abhaz Tarihi ile ilgili çok geniş bir zaman dilimini, kronolojik olarak kısa bir şekilde anlatan akıcı bir kitaptır.

 

ABASGİA

 

A. Kollautz

Çeviren: Bahriye Çelebi

Tarih Dizisi: 2

Kasım 2000

 

Abhazya Tarihinin Bizans Dönemine Ait Belgeleri

 

VI.yy Abasgia, Apsilya, Sanigya ve Misimya gibi Abhaz kökenli devletler için kanlı yıllar oldu. Abasgia, Bizans ve Pers İmparatorluklarının savaş alanı haline geldi. Oysa bir zamanlar, Abasgia'ya Roma'nın en iyi ordusu anlamında "A la Prima Abasgorum" diyorlardı

 

APSİLYA VE TSABAL

 

Hazırlayan: Papapha Mahinur Tuna

Tarih Dizisi: 3

Temmuz 2001

 

Marşanlar'ın yönetiminde olan Tsabal'dan sürülen Abhazlar ve Diaspora'daki Tsaballılar'ın listesi

Adından ilk kez MÖ 2000 yılında söz edilen Apsilya, Kodor Boğazı çevresinde oluşan ilk Abhaz devletlerinden birisidir. Bu devletin başkenti olan Tsabal, stratejik, politik, askeri, ticari, kültürel ve arkeolojik yönden son derece zengindir.

 

ÇİPXE

 

Kafkas Aile Damgaları

Hazırlayan: Zafer Süren

Tarih Dizisi: 4

Temmuz 2001

 

6000'e yakın aile sembolünü içeriyor

 

Kafkas Halkları’nın aile sembolleri olan ve Abhaz-Adige dilinde "Çipxe" diye adlandırılan damgalar, toplumun sosyo-ekonomik ilişkilerinin değişmesi ve özel mülkiyet kavramının oluşmasına bağlı olarak, erken dönemlerden itibaren kullanılır hale gelmişlerdir.

 

NOT: 300 adet yeni Abhaz Aile Damgaları eki ile mevcuttur. Tarafınızca bilinen ve kitapta olmayan aile damgalarınızı lütfen iletiniz.

 

ABRISKİL

 

Bagrat Şınkuba

Çeviren: Papapha Mahinur Tuna

Edebiyat Dizisi: 1

Kasım 2000

 

Abhaz Promete'si

 

Biri daha vardır Kaf Dağı'nda zincire vurulan, hatta birkaçı; Abrıskil, Amiran ya da Nesran. Hepsi aynı düşün peşindedir. Çektikleri çile de aynıdır. Zeus'tan bu yana kavga bitmemiştir. Ama "Abrıskil" gibiler bu kavgalardan hiç yılmamışlardır.

 

TAM'A BAHAR GELMEYECEK

 

Zafer Süren

Edebiyat Dizisi: 2

Kasım 2000

 

Kafkas Sürgününe ağıtlar...

 

"Tam'a Bahar Gelmeyecek" son yıllarda Kafkaslarda yeniden yaşanmaya başlayan acıların gündeme gelmesi sonucu güncellik kazandı. Bitti, artık bir daha olmasın, olmaz dediğimiz anda Dünyanın herhangi bir yerinde bir şeyler oluyor. Keder, acı, gözyaşları birbirine karışıyor.

 

 

NART SASRIKUA VE DOKSANDOKUZ KARDEŞİ

 

Ş. İnal-ipa, K.Şakrıl, B. Şınkuba

Çeviren: Papapha Mahinur Tuna

Edebiyat Dizisi: 3

Temmuz 2001

 

Nart Destanı, Abhaz Ulusal Eposu

 

Abhaz Halkına özgü ne varsa; dil, edebiyat, tarih, gelenek, görenek, inanç ve anlayış, kısaca her türlü farklı yaşayış biçimleri burada gözlemlenir. Nartlar kadınıyla erkeğiyle her biri birer kahraman olup, kendi destanlarını kendileri yazarlar.

 

Kafkasya'da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi

 

Kategori: Arkeoloji - Dilbilim

Yazar / Editör: Georgiy F. Turçaninov

Çeviren: Kayhan Yükseler

Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları

ISBN: 978-975-6255-19-3

Dil: Türkçe

Basım Tarihi: Ocak 2009

Basım Yeri: Ankara

Sayfa: 276

 

Bu kitap, bu zamana kadar Kafkasya'da bilinmeyen bir uygarlığın ve bir zamanlar kendilerini Aşuvalar, ülkelerini de Aşuva olarak adlandıran Abhazların, Abazaların ve Ubıhların atalarına ait, kazılarda ortaya çıkarılmış olan sillabik [heceli] yazının çözümü ve incelenmesini içermektedir. Bu ülke İ.Ö. III. binyılda, güneyde Karadeniz'den kuzeye doğru şimdiki Maykop'a kadar uzanıyordu ve Kuzeybatıda Kuban ve güneydoğuda Fazis (Rion) ırmaklarının sınırları dışına çıkıyordu. Aşuva yazısı, İ.Ö. II. binyılın başında, köle tacirlerine satılan Aşuva köleleri tarafından eski Fenike'ye taşınmış ve protobiblos yazısı Aşuva yazısının içinde kök salmıştır. Aşuva (kadim Abhazya) ve Biblos (Fenike) yazıtlarındaki yeknesaklık bununla açıklanabilir. Biblos'taki Aşuva yazısı, kendine özgü Fenike yazısının ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur.

 

İÇİNDEKİLER

 

LENİNGRAD KAFKASOLOJİ OKULUNDAN MOHİKANLARIN SONUNCUSU

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 

AŞUVA (ESKİ ABHAZ – ABAZA – UBIH) DİLİ HECE TABLOSU

HECE TABLOSU 1 BAŞLIĞINA AİT AÇIKLAMALAR

 

AŞUVA (ESKİ ABHAZ–ABAZA–UBIH) YAZISI HECE TABLOSU

HECE TABLOSU BAŞLIK 5’E AİT AÇIKLAMALAR

 

AŞUVA (ESKİ ABHAZ – ABAZA – UBIH) YAZI DİLİNE AİT ESERLER

TABLO 1. MAYKOP KURGANINDAN SESÇİLLEŞTİRİLMİŞTİR

 

İNCELEME I.MAYKOP KURGANININ GÜMÜŞ KAPLARI ÜZERİNDE BULUNAN SESÇİL HECESEL - RESİMYAZILAR İ.Ö. 3. BİNYIL

TABLO 2. BİBLOS’TAN D BRONZ TABLET

 

İNCELEME 2. BİBLOS’TAN D BRONZ TABLET İ.Ö. 19. YÜZYIL

TABLO 3. BİBLOS’TAN B BRONZ ISPATULA

 

İNCELEME 3 BİBLOS’TAN B BRONZ İSPATULA İ.Ö.19. YÜZYIL

TABLO 4. BİBLOS’TAN A STELİ

 

İNCELEME 4 BİBLOS’TAN A STELİ İ.Ö.19. YÜZYIL

TABLO 5. BİBLOS’TAN TS BRONZ TABLET

 

İNCELEME 5. BİBLOS’TAN TS BRONZ TABLET İ.Ö.19. YÜZYIL

TABLO 6. BİBLOS’TAN F BRONZ ISPATULA

 

İNCELEME 6. BİBLOS’TAN F BRONZ İSPATULA İ.Ö. 19. YÜZYIL

TABLO 7 BİBLOS’TAN İ BRONZ ISPATULA

 

İNCELEME 7. BİBLOS’TAN İ BRONZ ISPATULA İ.Ö. 19.YÜZYIL

 

İNCELEME 8. BİBLOS’TAN E BRONZ ISPATULA İ.Ö. 18-15. YÜZYILLAR

TABLO 8. BİBLOS’TAN E BRONZ ISPATULA

 

İNCELEME 9. BİBLOS’TAN G STELİ (TARİHİ YOK)

TABLO 9. BİBLOS’TAN G STELİ

TABLO 10. MAYKOP İNŞAAT YAZITI

 

İNCELEME 10. YENİ OKUMAYLA MAYKOP İNŞAAT YAZITI İ.Ö. 13-12. YÜZYILLAR

TABLO 11. BİBLOS’TAN ASDRO BA’L YAZITININ ARKA YÜZÜ

 

İNCELEME 11. BİBLOS’TAN ASDRUBAL BRONZ ISPATULANIN ARKA YÜZÜNDEKİ YAZIT İ.Ö. 11-10. YÜZYIL

TABLO 12. BİBLOS’TAN ASDRO BA’L YAZITININ ARKA YÜZÜ

 

İNCELEME 12. ABHAZYA’NIN GUDAUTA BÖLGESİ SİNAPLİ KÖYÜNDEN BRONZ MÜHÜR ÜZERİ YAZI İ.Ö. BİNİNCİ YIL EŞİĞİ

TABLO 13. AKVA (SOHUM) İNŞAT YAZITI

 

İNCELEME 13. YENİ OKUMAYLA AKVA(SOHUM) BİRİNCİ İNŞAAT YAZITI İ.Ö. 2. YÜZYIL

TABLO 14. KRAL SAULAKH’IN ALTIN PARASI ÜZERİNDEKİ MONOGRAM

 

İNCELEME 14 BAZİLEUS (KRAL) SAULAK’A AİT ALTIN PARA ÜZERİNDE BULUNAN AŞUVA YAZISI “MONOGRAMI” İ.Ö. 2. YÜZYIL

TABLO 15. İKİNCİ AKVA (SOHUM) YAZITI

 

İNCELEME 15. İKİNCİ AKVA(SOHUM) YAZITI İ.S. BİNİNCİ YIL EŞİĞİ

TABLO 16. AKVA (SOHUM) AMFORA PARÇASI ÜZERİNDE 2 GRAFİT

 

İNCELEME 16. AKVA (SOHUM) AMFORA PARÇASI ÜZERİNDE İKİ GRAFİT İ.S. 2. YÜZYIL

TABLO 17. ABHAZ SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ APİANÇA HAVALİSİNDEN KÜPLER ÜZERİNDE İKİ YAZIT

 

İNCELEME 17. TSEBELDA BÖLGESİNDE APİANÇA HAVALİSİNDEN İKİ KAP ÜZERİNDEKİ YAZITLAR İ.S. 3-5. YÜZYILLAR

TABLO 18. ASSC APUŞTA HAVALİSİNDEN KİRMEN ÜZERİ YAZI

 

İNCELEME 18. TSEBELDA BÖLGESİNDE APUŞTA HAVALİSİNDEN KİRMEN ÜZERİ YAZI İ.S. 4-5. YÜZYIL

TABLO 19. ASSC GAGRA BÖLGESİNDEN ÇÖMLEKÇİ DAMGALARI VE İŞARETLERİ

 

İNCELEME 19. ABHAZYA ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ GAGRA BÖLGESİNDEN KÜP KIRIKLARI ÜZERİNE KAZILAN AŞUVA ÇÖMLEKÇİLERİN DAMGALARI VE İŞARETLERİ

TABLO 20. SOHUM BÖLGESİ AŞAĞI EŞARA KENTİNDEN YAZIT FRAGMANI

 

EK-1 İNCELEME 20. SOHUM BÖLGESİ TARİHİ AŞAĞI EŞERA KASABASINDAN BİR YAZIT FRAGMANI İ.Ö. 3-2. YÜZYIL

EK-2 İNCELEME 21. BİBLOS’TAN TAŞ BLOK ÜZERİNDE K VE 1 YAZITLARI

TABLO XXII BİBLOS’TAN 1 NO.LU MEZAR YAZITI

AŞUVA (ESKİ ABHAZ-ABAZA-UBIH)YAZISI HECE TABLOSU

 

SONSÖZ 2

GEORGİY FYODOROVİÇ TURÇANİNOV VE BİLİMSEL MİRASININ KADERİ

KISALTMALAR

DİPNOTLAR

 

 

 

Eski Hatıpsa Kentinden Mesaj

 

Kategori: Arkeoloji - Dilbilim

Yazar / Editör: Lovpaçe Nurbiy

Çeviren: Kayhan Yükseler

Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları

ISBN: 978-975-6255-21-6

Dil: Türkçe

Basım Tarihi: Ocak 2009

Basım Yeri: Ankara

Sayfa: 64

 

Bu küçük kitapçık büyük heyecan yaratacak bir keşif iddiasında değildir, zira araştırmamızın konusu olan Fat-Meot “tabletçikleri” arkeologlarca uzun zamandır bilinmektedir. Tabletlerin üzerindeki işaretler de [semboller] bildiği-miz konular. Arkeologlar-Kafkasologlar bu işaretleri hem damga, hem kült sembol, hem de yazı olarak tanımlıyorlar. Burada yapılan sadece “tabletler” üzerindeki işaretlerin, eski yazının belirlenmiş sistemiyle somut biçimde yeni bir mukayesesi ve 200 den fazla işaretin niceliksel eklenmesi işidir.

Dolayısıyla, zamanla bu yönde yapılacak bilimsel-paleografik bir çalışma, Rusya’da yazı alanında bir ulusal sistemin daha temelleşmesine ve kabulüne, böylece ülkemizdeki yaklaşık 1000 yıllık yazı tarihinin derinleşmesine yol açacaktır.

Gerçi metinde Hatıpsa kadim kentinin nerede bulunduğu ve nasıl bir şey olduğu açıklanmıyor, ama bu çalışmada arkeolojik bilgilerden yola çıkarak okura hayalinde canlandırması olanağı sağlıyor.

Broşür, eski dünya tarihi ve paleografisi üzerine metodik ders kitabı ola-rak hazırlanmıştır. Ayrıca bu kitapçık eski tarihe meraklı olan ve Kafkasya’nın-Iodışa yurtseverleri için hazırlanmıştır. (Önsözden)

 

İÇİNDEKİLER

 

NAÇEREZİY’E ESKİ KÜTÜPHANE

KAFKAS DAMGALARININ TETKİKİ TARİHİ

İŞARETLEME SİSTEMİNİN OLUŞUMU VE BAĞLANTI MEKANİZMASI

LİTERATÜR

N.M.DUNAYEVSKAYA’NIN DERS KİTAPLARI TEMELİNDE OLUŞTURULAN MEOT-FAT TABLETLERİ ÜZERİNDEKİ ŞEKİLLERE AİT HİTİTÇE-ADIGECE-RUSÇA SEMANTİK SÖZLÜK “HİTİT HİYEROGLİFLERİNİN DİLİ” VE EMENUEL LAROCHE “ES HIEROGLIPHES HETTIES” (PARİS, 1960)

 

 

 Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 34 22 2 10 63 29 76 +34
2 Fenerbahçe 34 19 7 8 64 35 65 +29
3 Konyaspor 34 19 8 7 59 38 64 +21
4 Başakşehir FK 34 17 11 6 49 32 57 +17
5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 52 +10
6 Alanyaspor 33 15 11 7 59 55 52 +4
7 Beşiktaş 33 13 8 12 49 41 51 +8
8 Antalyaspor 34 14 11 9 44 40 51 +4
9 Fatih Karagümrük 34 14 12 8 42 49 50 -7
10 Hatayspor 34 14 13 7 50 54 49 -4
11 Galatasaray 34 13 13 8 45 47 47 -2
12 Kasımpaşa 33 12 13 8 53 47 44 +6
13 Kayserispor 34 11 13 10 47 55 43 -8
14 Sivasspor 33 10 11 12 43 43 42 0
15 Gaziantep FK 34 11 14 9 43 49 42 -6
16 Giresunspor 34 11 16 7 36 41 40 -5
17 Altay 34 8 20 6 34 50 30 -16
18 Çaykur Rizespor 34 8 20 6 33 65 30 -32
19 Göztepe 34 7 20 7 38 58 28 -20
20 Yeni Malatyaspor 34 5 24 5 25 58 20 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 33 20 7 6 53 28 66 +25
2 Ümraniyespor 32 19 7 6 54 31 63 +23
3 Bandırmaspor 32 17 11 4 47 29 55 +18
4 İstanbulspor 32 16 10 6 54 38 54 +16
5 BB Erzurumspor 32 15 8 9 51 36 54 +15
6 Eyüpspor 32 13 7 12 48 38 51 +10
7 Manisa FK 33 13 13 7 39 38 46 +1
8 Adanaspor 32 12 12 8 36 33 44 +3
9 Samsunspor 31 11 10 10 47 41 43 +6
10 Tuzlaspor 31 11 11 9 34 32 42 +2
11 Gençlerbirliği 32 12 14 6 36 46 42 -10
12 Keçiörengücü 32 11 13 8 38 42 41 -4
13 Altınordu 32 13 17 2 39 55 41 -16
14 Kocaelispor 32 11 14 7 33 43 40 -10
15 Denizlispor 32 11 15 6 38 48 39 -10
16 Boluspor 32 10 14 8 34 40 38 -6
17 Menemenspor 32 8 11 13 39 50 37 -11
18 Bursaspor 32 9 15 8 34 46 35 -12
19 Balıkesirspor 32 3 26 3 23 63 12 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 25/04/2022 Sivasspor vs Alanyaspor
 29/04/2022 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 29/04/2022 Giresunspor vs Adana Demirspor
 30/04/2022 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 30/04/2022 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 30/04/2022 Hatayspor vs Altay
 30/04/2022 Trabzonspor vs Antalyaspor
 01/05/2022 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor
 01/05/2022 Kayserispor vs Beşiktaş
 01/05/2022 Göztepe - Çaykur Rizespor Göztepe ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 01/05/2022 Galatasaray - Sivasspor Galatasaray ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2022 Tuzlaspor vs Adanaspor
 25/04/2022 Samsunspor vs Altınordu
 01/05/2022 Adanaspor vs Boluspor
 01/05/2022 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 01/05/2022 BB Erzurumspor vs Kocaelispor
 01/05/2022 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 01/05/2022 Eyüpspor vs İstanbulspor
 01/05/2022 Manisa FK vs Bursaspor
 01/05/2022 Menemenspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Adıyaman FK vs Çorum FK
 01/05/2022 Afjet Afyonspor vs Sarıyer
 01/05/2022 Diyarbekir Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/05/2022 Ergene Velimeşe vs Sivas Belediyespor
 01/05/2022 Etimesgut Belediyespor vs Ankaraspor
 01/05/2022 İnegölspor vs Van Spor FK
 01/05/2022 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 01/05/2022 Sakaryaspor vs Kahramanmaraşspor
 01/05/2022 Turgutluspor vs Serik Belediyespor
 01/05/2022 1461 Trabzon FK vs Somaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2022 Arnavutköy Belediye vs Hendek Spor
 01/05/2022 Artvin Hopaspor vs Çatalcaspor
 01/05/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Sancaktepe FK
 01/05/2022 Belediye Kütahyaspor vs Batman Petrolspor
 01/05/2022 Bergama Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 01/05/2022 Bursa Yıldırımspor vs Elazığspor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 01/05/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Erbaaspor
 01/05/2022 Osmaniyespor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Fatsa Belediyespor yenilmez
 01/05/2022 Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI